Przejdź do treści głównej

INNE OPRACOWANIA


Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji (2015)

Data opracowania dokumentu: 2015 rok.

Wykonawca: Główny Instytut Górnictwa

„Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji" jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, przed którymi stają jednostki samorządu terytorialnego w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Lokalny system innowacji (LSI) stanowi więc źródło inspiracji i jest sprawnym instrumentem tworzenia i wspierania innowacyjnych projektów służących rozwojowi JST. W treści przewodnika wskazano wiele rozwiązań, wskazówek, procedur, a także możliwości pozyskiwania środków dotacyjnych przeznaczonych na rozwój gospodarczy w oparciu o lokalny i regionalny potencjał.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś