Przejdź do treści głównej

Konferencja "Śląskie potencjały. ICT – technologie dla miast przyszłości" (2015)


Zdjęcie

Konferencja organizowana w ramach: Open Days 2015 - Local event, Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

16 września 2015 r.

 

Hotel Arsenal Palace, Sala Cesarska, Chorzów, ul. Paderewskiego 35

 

Konferencja organizowana w ramach „Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" dotyczyć będzie budowania inteligentnych miast z uwzględnieniem śląskiego potencjału w sektorze ICT.

Dyskusja dotyczyć będzie inteligentnej specjalizacji ICT w kontekście tworzenia nowoczesnych miast. Omówione zostaną kluczowe wyzwania związanych z rozwojem i zarządzaniem miastami z uwzględnieniem trendów w sektorze oraz z innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki śląskich firm informatycznych.

Inteligentne miasta, to wspólne przedsięwzięcie mieszkańców, władz lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców, które ma służyć polepszaniu jakości życia. Cechą szczególną inteligentnych miast jest współuczestnictwo zainteresowanych w tworzeniu przyjaznej przestrzeni  oraz wprowadzanie ulepszań rozwiązań. Każde inteligentne w przemyślany sposób korzysta z zasobów, infrastruktury i opiera się na inteligentnych technologiach, np. rozwiązaniach w dziedzinie energetyki, transportu czy technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wśród zaproszonych prelegentów są m.in. przedstawiciele znanych liderów w produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych, takich jak Microsoft oraz IBM. W dyskusji pojawiają się również regionalne firmy, m.in. Future Processing, Digital Core Design oraz Positive Power, a także Uniwersytet Ekonomiczny i Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice.

W czasie konferencji rozstrzygnięte zostaną również konkursy związane z tematyką innowacji oraz współpracy sektora przedsiębiorstw z sektorem nauki. Po raz drugi nagrodzone zostaną również jednostki samorządu terytorialnego za wysokiej jakości usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości w regionie. Specjalne Nagrody Marszałka w ramach marki INNOSILESIA 2014 powędrują do laureatów trzech konkursów, tj.: Innowator Śląska, Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki oraz Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie wpisane zostało jako wydarzenie towarzyszące tzw. Local Event, w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast organizowanego przez Komitet Regionów i Komisję Europejską. Partnerami konferencji są również regionalni partnerzy, m.in. Główny Instytut Górnictwa, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice.

Całe przedsięwzięcie jest ściśle powiązane z inicjatywą samorządu województwa, która już od wielu lat integruje kluczowe środowiska regionalne oraz zapewnia trwałą komunikację między podmiotami gospodarczymi, innowatorami i ośrodkami naukowo-badawczymi, a także władzami regionu. Dzięki wsparciu, jakie daje projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" możliwe jest także przewidywanie trendów rynkowych w obszarach zidentyfikowanych w Programie Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 oraz trzech inteligentnych specjalizacjach regionalnych - energetyce, medycynie i właśnie technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych, które zostały wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Więcej informacji: http://ris.slaskie.pl/konferencja/

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś