Przejdź do treści głównej

Relacja z 10. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według

W piątek 23 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyły się 10. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.

Tegoroczną edycję INTARG-u wsparło wiele czołowych instytucji polskich, organizacje międzynarodowe oraz media, przyznając patronaty honorowe, status partnera, patronaty medialne.

Targi łączą wiele środowisk, których kluczowym celem jest rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie, współpracę nauki z biznesem, nauki z przemysłem. Wydarzenie to jest narzędziem promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu.

Program Targów został wzbogacony o liczne konferencje i wydarzenia towarzyszące.

W czasie Gali ogłoszenia wyników obecni byli m.in. Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego – Pan Andrzej Pyrża, Wiceprezes Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach – Pan Włodzimierz Kulisz, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice – Pan Mateusz Skowroński. Dzięki licznej obecności dziennikarzy telewizji, radia i prasy INTARG 2017 został szeroko nagłośniony w mediach.


WYSTAWCY INTARG 2017

Wystawcy reprezentowali jednostki sfery nauki, przedsiębiorstwa produkcyjne, start-upy oraz młodzież szkół średnich i wyższych. Były też stoiska jednostek samorządowych, stowarzyszeń, firm usługowych i podmiotów otoczenia biznesu. Wydarzenie zgromadziło ponad 170 wynalazków z 18 krajów świata: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Egiptu, Francji, Indonezji, Iranu, Kanady, Malezji, Meksyku, Polski, Rumunii, Rosji, Tajlandii, Tajwanu, USA i Wietnamu.

Rozwiązania obejmowały zagadnienia z różnych dziedzin, takich jak: ekologia, medycyna, bezpieczeństwo, lotnictwo, przemysł samochodowy i transport, metalurgia, włókiennictwo, maszyny i urządzenia, chemia, mechanika, inżynieria, elektronika, energetyka, informatyka i inne.

Zwiedzający INTARG przekonali się, że „innowacja" łączy świat nauki i biznesu oraz służy nam wszystkim, wpływając na poprawę jakości życia, pracy, zdrowia, środowiska.

KONFERENCJE
W programie Targów nie zabrakło imprez towarzyszących, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego był organizatorem konferencji „Śląskie Forum Innowacji”, obejmującej zagadnienia z dziedziny medycyny, energetyki, informatyki i komunikacji. Fundacja NANONET zaprosiła na dwudniową międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniom z dziedziny nanotechnologii pod hasłem „InterNanoPoland 2017”. W drugim dniu Targów odbyła się konferencja „Dzień Projektożerców” zorganizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej. W otwartej strefie konferencyjnej Targów odbywały się liczne prezentacje i panele realizowane m.in. przez: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Argentyny, Instytut Fizyki PAN, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Białostocka, Politechnikę Łódzką, firmę ENTE, Dennemeyer i Associates Sp. z o.o. Program w załączeniu.

GALA OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSÓW
LIDER INNOWACJI 2017 ORAZ MŁODY WYNALAZCA 2017

W czasie Targów zostały ogłoszone oficjalne wyniki konkursów organizowanych pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina: LIDER INNOWACJI 2017 oraz MŁODY WYNALAZCA 2017. W załączeniu wyniki obu konkursów.

GALA OGŁOSZENIA WYNIKÓW INTARG 2017
Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu Targów INTARG, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów pod przewodnictwem dr. inż. Krzysztofa Biernata prof. nadzw. oraz ekspertów pod kierunkiem dr hab. inż. Grzegorza Wcisło dokonało ich oceny, przyznając nagrody i medale. W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyła się Gala, na której ogłoszono oficjalne wyniki konkursu INTARG.

W RAMACH KONKURSU INTARG JURY PRZYZNAŁO:

1. Wyróżnienia specjalne
a) Grand Prix za rozwiązanie: Instalacja do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz firmy Technologie Recyklingu Adam Hańderek. Autorzy : Anna Matuszewska, Adam Hańderek, Maciej Kowalczyk, Jan Kirga
b) Nagroda za najlepszy wynalazek zagraniczny trafiła do firmy Health Water LLC z Rosji za wynalazek: Woda funkcjonalna stymulująca drenaż limfatyczny, metoda jej powstawania oraz zastosowanie. Twórcami rozwiązania są: Mikhail Pikalov, Aleksandr Pikalov.
c) Nagroda Przewodniczącego Jury została przyznana Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za Urządzenie do rehabilitacji wstawania z krzesła, zwłaszcza dla osób po udarach mózgu i osób starszych. Autorami rozwiązania są: Jacek Mucha i Jacek S. Tutak

2. Nagrody i medale konkursowe (czterostopniowa gradacja):
• medale brązowe
• medale srebrne
• medale złote
• nagrody platynowe

JURY INTARG 2017 PRZYZNAŁO 12 NAGRÓD PLATYNOWYCH ZA ROZWIĄZANIA:

 • Instalacja do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin, Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz firma Technologie Recyklingu Adam Hańderek (Polska)
  Autorzy : Anna Matuszewska, Adam Hańderek, Maciej Kowalczyk, Jan Kirga
 • Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do diagnostyki raka płuc, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (Polska). Autorzy: Michał M. Godlewski, Jarosław Kaszewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Marek Godlewski
 • System wykrywania kolizji na drodze maszyna-człowiek AWIA Horyzont®, Ente Sp. z o.o. (Polska). Autorzy: Roman Ogaza, Robert Smoczyński, Zbigniew Szaszkowski, Grzegorz Kamiński, Tomasz Hejczyk, Sylwester Maźnio, Konrad Janikowski
 • Biofunkcjonalizacja materiałów włókienniczych za pomocą hydratu CuSiO3, Instytut Włókiennictwa (Polska). Autorzy: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Jerzy Chruściel, Marcin H. Kudzin, Magdalena Kiwała
 • Urządzenie do rehabilitacji wstawania z krzesła, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polska). Autorzy: Jacek Mucha, Jacek S. Tutak
 • Topnik GALTOP do cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów żelaza, Instytut Metali Nieżelaznych (Polska). Autorzy: Jan Wesołowski, Szymon Malara, Adam Cudowski, Rafał Anioł, Wojciech Mleczko, Marian Kałuża
 • A compacted material with the content of an iron and other nonferrous metals in a secondary raw materials and wastes in the form of briquettes or pellets. Industrial Property Office (Republika Czeska). Autorzy: Jozef Vlček, Václava Tomková, Michaela Topinková, Miroslava Klárová, Petr Mlčoch, Radek Hermann
 • Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (Polska). Autorzy: Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, ANKO TRADING Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Multifunctional utility electric vehicle tom-tom, Dok-Ing d.o.o. (Chorwacja). Autor: Vjekoslav Majetić
 • System inteligentnego alarmowania o posturze, High School of Education Sciences – University of Education Sciences – Vietnam National University, Hanoi (Wietnam). Autorzy: Dr. Thinh Quoc Nguyen Dr. Thao Quang Le Anh Hien Minh Hoang Hoang Minh Huu Nguyen Vy Thao Phuong Nguyen Van Thao Ha
 • Woda funkcjonalna stymulująca drenaż limfatyczny, metoda jej powstawania oraz zastosowanie, Health Water LLC (Rosja). Autorzy: Mikhail Pikalov, Aleksandr Pikalov
 • Fermented herbal plant beverage containing probiotic Lactobacillus paracasei HII02, Organic Vita Co.Ltd. (Tajlandia). Autorzy: Chaiyavat Chaiyasut, Sasithorn Sirilun, Sartjin Peerajan, Suradet Tiampasook

NAGRODY SPECJALNE PRZYZNANE PRZEZ PATRONÓW HONOROWYCH:

 • Puchar Prezesa Urzędu Patentowego RP dla Instytutu Włókiennictwa (Polska) za Tkaninę barierową chroniącą przed działaniem pól elektromagnetycznych. Autorzy: Edward Wilk, Barbara Filipowska, Joanna Koprowska
 • Puchar Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej dla Instytutu Transportu Samochodowego (Polska) za Przenośne stanowisko badawcze do pomiaru parametrów technicznych do oceny drgań kół pojazdu samochodowego przy wymuszonych drganiach o stałej amplitudzie. Autorzy: Ryszard Czajka, Andrzej Damm, Marek Gołaszewski, Jan Łowicki, Stanisław Traczyk
 • Puchar Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej dla Politechniki Wrocławskiej (Polska) za Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie. Autorzy: Jerzy Hoła, Łukasz Sadowski
 • Puchar Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz firmy Technologie Recyklingu Adam Hańderek (Polska) za Instalację do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin. Autorzy: Anna Matuszewska, Adam Hańderek, Maciej Kowalczyk, Jan Kirga
 • Medal Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości (IFIA) dla Mazowieckiego Klastru Peptydowego, Centrum Medycyny Doświadczalnej sp. z o.o. , Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytutu Homeostazy sp. z o.o., BIOKUMED sp. z o.o. (Polska) za Nowe peptydomimetyki wspomagające terapię nowotworu trzustki. Autorzy: Andrzej W. Lipkowski, Aleksandra Misicka-Kęsik, Piotr Sosnowski, Anna Katarzyna Puszko, Anna Laskowska, Marek Durlik, Krzysztof Różycki
 • Puchar Marszałka Województwa Śląskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Polska) za Autologiczny przeszczep chondrocytów do regeneracji chrząstki stawowej. Autorzy: Henryk Bursig, Stanisław Dyląg, Tadeusz Gaździk, Aleksandra Wysocka - Wycisk.

=============================================================================

Współgospodarz: Miasto Katowice
Partner Strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Patronat honorowy: Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Prezes Urzędu Patentowego, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice.
Partner: Fundacja NANONET
Patronat medialny: Polskie Radio S.A. (pr. 4), TVP Katowice, Sprawy Nauki, Sigma-NOT, Przegląd Techniczny, Magazyn VIP, Polska Press, Dziennik Zachodni, Strefa Biznesu, Przegląd Mechaniczny, Magazyn Gospodarczy FAKTY, Polish Market, Fenomen Polska, Świat Elit, 4metal.pl, naszemiasto.pl

Organizatorzy:
EUROBUSINESS-HALLER & FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś