Przejdź do treści głównej

Śląski Design - 12. Śląska Rzecz


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według

21 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Śląska Rzecz. Śląska Rzecz to jedyny w Polsce regionalny konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. Nagradzane produkty, projekty graficzne oraz usługi, wdrożone w życie w 2016 roku w woj. śląskim i/lub opolskim, wyróżniają się na rynku i są doceniane przez użytkowników. Od tego roku konkurs obejmuje województwo śląskie i opolskie.

Głównym organizatorem konkursu jest Zamek Cieszyn,a partnerem instytucjonalnym jest Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem. Ponadto wydarzenie uzyskało patronat honorowym Marszałka Województwa Śląskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Do udziału w konkursie zaproszono firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz projektantów. Przy ocenie zgłoszonych produktów ocenione były: funkcjonalność, ergonomia, innowacyjność rozwiązań, jakość wykonania i użytych materiałów, dostrzeżenie potrzeb użytkowników, proces projektowy oraz estetyka.

Laureaci konkursu oraz projekty nominowane do ekspozycji zostały zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Zamku Cieszyn, Dobrotece w Dobrodzieniu oraz zostanie przedstawiona w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Każdej edycji towarzyszą dwujęzyczne katalogi, prezentujące nagrodzonych i wyróżnionych projektantów, firmy oraz organizacje. Nagrodzone projekty nie są wyłącznie inspirującymi pomysłami w fazie koncepcji, a często wdrożonymi rozwiązaniami, które stają się wizytówką regionu i podbijają nie tylko krajowe, ale i zagraniczne rynki. Są one również doskonałą promocją projektantów, których marki stają się rozpoznawalne na świecie.
Pełna lista Laureatów

(21.06.2017) Silesian Design – 12th Silesian Thing

On June 21, 2017 a ceremonial gala of Silesian Thing competition took place in the Cieszyn Castle.
Silesian Thing is the only Polish regional competition appreciating high quality design and functional and innovative design solutions. Award winning products, graphic designs and services, implemented in 2016 in the province. Silesian and / or Opole, stand out on the market and are appreciated by users. Since this year, the competition covers Silesian and Opolskie voivodships.
The main organizer of the competionin is Cieszyn Castle, the institutional partner of the United Unified Design Association. Besides the event was granted honorary patronage of the Marshal of the Silesian Voivodeship and Marshal of the Opole Voivodship.

Companies, non-governmental organizations, public institutions and designers were invited to participate in the competition. The following features of products were evaluated: functionality, ergonomics, innovation of solutions, quality of work and materials used, recognition of user needs, design process and aesthetics.

Projects of nominated winners have been presented at the post-competition exhibition at Cieszyn Castle, Dobroteka in Dobrodzień and they also theyy will be presented at the International Conference Center in Katowice (MCK) during the VII European Congress of Small and Medium Enterprises. Each edition of Silesian Thing is accompanied by bilingual catalogs of award-winning designers, companies and organizations. What is important awarded projects are not only inspiring ideas in the concept phase, but often implemented solutions that become the showcase of the region that conquer not only domestic but also foreign markets. They are also excellent promotion of designers whose brands become recognizable in the world.
The list of winners


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś