Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Aktualności

Konferencja Klastry na Śląsku

Zdjęcie

26 maja 2011 roku w Euro-Centrum odbędzie się konferencja „Klastry na Śląsku - możliwości rozwoju i najlepsze praktyki". Organizatorem konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

26 maja w Euro-Centrum odbędzie się konferencja „Klastry na Śląsku - możliwości rozwoju i najlepsze praktyki". Organizatorem konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy zaangażowani w rozwój śląskich klastrów: koordynatorzy ich prac,  firmy członkowskie i instytucje otoczenia biznesu.

Spotkanie będzie okazją do poznania najlepszych praktyk zagranicznych, o których opowiedzą goście ze Szwecji, Czech i Hiszpanii, a także przedstawiciel paneuropejskiego klastra wodnego ACQUEAU.

Poruszą zagadnienia m.in.:

  • Korzyści uczestnictwa w klastrze dla przedsiębiorstw,
  • Ścieżek rozwoju i możliwości współpracy,
  • Kwestii prawnych, mentalnych oraz finansowania klastrów;

Program konferencji znajduje się w załączeniu.

Równolegle z konferencją odbywać się będą targi, na których klastry z regionu zaprezentują swoją działalność. Wśród wystawców będą firmy z Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnego.

Miejsce:
Park Euro - Centrum, ul. Ligocka 103, budynek nr 3.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja drogą elektroniczną

Dodatkowe informacje:
T : (022) 339 45 54
klastry@ecorys.pl

Konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa", którego głównym celem jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

2011-05-23
Lokalizacja na mapie
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.