Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Aktualności

Nowe Krajowe Klastry Kluczowe

Zdjęcie

9 kolejnych klastrów uzyskało status Krajowego Klastra Kluczowego. System KKK ma na celu wyłonienie spośród działających obecnie klastrów w Polsce takich podmiotów, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym.

Krajowe Klastry Kluczowe to instrument koncentracji tematycznej. W KKK występuje znaczny efekt synergii, wynikający ze wzmocnionej współpracy członków klastra m.in. - przedsiębiorców i jednostek naukowych, co zwiększa ich zdolność badawczą i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności. Klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.

Dotychczas przeprowadzono dwie rundy Konkursu.

W 2015 r. w ramach I rundy Konkursu status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskało 7 klastrów:

 1. Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza".
 2. Klaster Interizon, reprezentowany przez Fundację Interizon.
 3. Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.
 4. Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza".
 5. Polski Klaster Aluminium, reprezentowany przez City Consulting Institute Sp. Z.o.o.
 6. Wschodni Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.
 7. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia", reprezentowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia".

 

W ramach II rundy, 9 kolejnym przyznano status KKK:

 1. Klaster Lifescience Kraków (medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja),
 2. MedSilesie - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych (medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja),
 3. NUTRIBIOMED Klaster (lifescience w branżach: żywność, farmacja, biotechnologia, skometyka, medycyna, chemia),
 4. Śląski Klaster Lotniczy (lotnictwo),
 5. Wschodni Klaster ICT (ICT, telekomunikacja),
 6. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (recycling, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii),
 7. Klaster Zrównoważona Infrastruktura (inteligentne budownictwo energooszczoędne i pasywne, automatyka budynkowa i technologie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),
 8. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe (transport, logistyka),
 9. Bydgoski Klaster Przemysłowy (produkcja narzędzie do przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych).

Wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego Konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Klastry wyłaniane są w oparciu o kryteria, które dotyczą takich obszarów jak: struktura klastra, strategia klastra; zarządzanie klastrem; potencjał gospodarczy klastra, innowacyjności i konkurencyjność międzynarodowa; współpraca, intensywność kooperacji; internacjonalizacja klastra; oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu.

Serdecznie gratulujemy nowym KKK!!

Źródło: MR

2016-10-27
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.