Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» TWOJA OPINIA

29.10.2012 - 23.11.2012r. Końcowe konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”

Zdjęcie

Do 20 listopada br. będą trwać ostateczne konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminaria konsultacyjne lub do przesyłania opinii pisemnych na załączonym formularzu. W prace nad projektem zaangażowane są główne środowiska proinnowacyjne regionu.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu. W efekcie tak prowadzonych prac, województwo śląskie jest aktualnie najbardziej zaawansowanym regionem w Polsce pod względem przygotowań nowej strategii innowacji zgodnej ze Strategią Unii Europejskiej „Europa 2020".

W ramach ostatecznych konsultacji społecznych 29 października br. odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady Innowacji, podczas którego projekt dokumentu uzyskał bardzo pozytywne opinie. 

 

UDZIAŁ W SEMINARIACH KONSULTACYJNYCH:

Zgodnie z zasadami i trybem prac zawartymi w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2942/93/IV/2011 z dnia 3.11.2011 roku, zapraszamy szerokie środowiska samorządowe, gospodarcze, zawodowe oraz naukowe do wzięcia udziału w otwartych seminariach konsultacyjnych, które odbędą się w w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w następujących dniach (termin do wyboru):

  • 15 listopada 2012r. - Sala Błękitna, w godz. 9.00 - 12.00,
  • 20 listopada 2012r. - Sala Szara (sala nr 275), w godz. 9.00 - 12.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminariaum poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Dodatkowych informacji o seminariach udziela Zespół ds Regionalnej Strategii Innowacji, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel.  32 7740 458 (460), e-mail:  jdejka@slaskie.pl

 

PRZEKAZYWANIE UWAG PISEMNYCH:

Uwagi pisemne prosimy przekazywać do dnia 20 listopada 2012 r. wyłącznie na załączonym poniżej formularzu elektronicznym na adres Jednostki Koordynującej Wdrażanie RIS: ris-jk@slaskie.pl  Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest na grudzień 2012 r.

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" są prowadzone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" jest zadaniem Zespołu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice" oraz Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012-10-29
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.