Przejdź do treści głównej

29.10.2012 - 23.11.2012r. Końcowe konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminaria konsultacyjne lub do przesyłania opinii pisemnych na załączonym formularzu. W prace nad projektem zaangażowane są główne środowiska proinnowacyjne regionu.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu. W efekcie tak prowadzonych prac, województwo śląskie jest aktualnie najbardziej zaawansowanym regionem w Polsce pod względem przygotowań nowej strategii innowacji zgodnej ze Strategią Unii Europejskiej „Europa 2020".

Do 20 listopada br. będą trwać ostateczne konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminaria konsultacyjne lub do przesyłania opinii pisemnych na załączonym formularzu. W prace nad projektem zaangażowane są główne środowiska proinnowacyjne regionu.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu. W efekcie tak prowadzonych prac, województwo śląskie jest aktualnie najbardziej zaawansowanym regionem w Polsce pod względem przygotowań nowej strategii innowacji zgodnej ze Strategią Unii Europejskiej „Europa 2020".

W ramach ostatecznych konsultacji społecznych 29 października br. odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady Innowacji, podczas którego projekt dokumentu uzyskał bardzo pozytywne opinie. 

 

UDZIAŁ W SEMINARIACH KONSULTACYJNYCH:

Zgodnie z zasadami i trybem prac zawartymi w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2942/93/IV/2011 z dnia 3.11.2011 roku, zapraszamy szerokie środowiska samorządowe, gospodarcze, zawodowe oraz naukowe do wzięcia udziału w otwartych seminariach konsultacyjnych, które odbędą się w w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w następujących dniach (termin do wyboru):

  • 15 listopada 2012r. - Sala Błękitna, w godz. 9.00 - 12.00,
  • 20 listopada 2012r. - Sala Szara (sala nr 275), w godz. 9.00 - 12.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminariaum poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Dodatkowych informacji o seminariach udziela Zespół ds Regionalnej Strategii Innowacji, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel.  32 7740 458 (460), e-mail:  jdejka@slaskie.pl

 

PRZEKAZYWANIE UWAG PISEMNYCH:

Uwagi pisemne prosimy przekazywać do dnia 20 listopada 2012 r. wyłącznie na załączonym poniżej formularzu elektronicznym na adres Jednostki Koordynującej Wdrażanie RIS: ris-jk@slaskie.pl  Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest na grudzień 2012 r.

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" są prowadzone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" jest zadaniem Zespołu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice" oraz Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś