Przejdź do treści głównej

30.07.2012 - 5.09.2012r. Wstępne konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”


Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" są prowadzone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" jest zadaniem Zespołu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice" oraz Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu.

W efekcie tak prowadzonych prac, województwo śląskie jest aktualnie najbardziej zaawansowanym regionem w Polsce pod względem przygotowań nowej strategii innowacji zgodnej ze Strategią Unii Europejskiej „Europa 2020".

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1982/171/IV/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku rozpoczynają się wstępne konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020". Dokument został opracowany zgodnie z zasadami i trybem prac zawartym w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2942/93/IV/2011 z dnia 3.11.2011 roku.

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" są prowadzone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" jest zadaniem Zespołu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice" oraz Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest na grudzień 2012 r. tj. po opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji społecznych.

Uwagi prosimy przekazywać do dnia 5 września 2012 r. wyłącznie na załączonym poniżej formularzu elektronicznym na adres Jednostki Koordynującej Wdrażanie RIS: ris-jk@slaskie.pl

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś