Przejdź do treści głównej

Aktualizacja składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (kadencja 2018-2020) - stan na dzień 29 stycznia 2020 r.


W dniu 29 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 213/99/VI/2020 dotyczącą aktualizacji składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji (kadencja 2018-2020), która wynikała ze zmian personalnych w instytucjach mających swoich przedstawicieli w KS RIS oraz ze zmiany struktury organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (utworzenie Departamentów w miejsce Wydziałów), która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. (Uchwała nr 2786/85/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś