Przejdź do treści głównej

Badanie ankietowe w projektach Inno-HEIs i 40Ready


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2022-06-15 09:27

Referat Regionalnej Strategii Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza do wypełnienia kilkuminutowej ankiety dotyczącej realizacji dwóch projektów, tj.:

  • "Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (Inno-HEIs)",
  • 40Ready - Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” finansowanych w ramach Programu Interreg Europe.

Celem badania jest ocena wpływu powyższych projektów na podniesienie Państwa wiedzy w przedmiotowych zakresach.  

Celem szczegółowym projektu Inno-HEIs jest ulepszenie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniając skuteczne i wydajne wykorzystanie infrastruktury badawczej przy użyciu metod i zasobów do współtworzenia innowacyjnych rozwiązań dla biznesu przemysłu, społeczeństwa i naukowców (napędzanych popytem, zorientowanych na użytkowników oraz w ramach otwartych innowacji). Celem działań w projekcie jest zachęcenie do współpracy badawczej i biznesowej sektora nauki i przemysłu w celu poprawy innowacyjności firm oraz do korzystania z usług instytucji naukowych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz transferu technologii.

Projekt 40Ready promuje współpracę międzyregionalną w obszarze wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie wdrażania idei Przemysłu 4.0. Celem szczegółowym projektu 40Ready opracowanie planu działania (Acton plan) uwzględniającego zmianę lub dostosowanie narzędzi wsparcia (finansowego i niefinansowego) w ramach polityki regionalnej dla rozwoju cyfryzacji i wdrażania Przemysłu 4.0 w MŚP. Proponowane w Action planie działania mogą obejmować zarówno narzędzia wsparcia infrastruktury w zakresie Przemysłu 4.0 i dojrzałości przemysłowej (kompetencje EFRR), jak i projektów dotyczących zarządzania i podnoszenia kompetencji pracowników w MŚP (kompetencje EFS).

Linki do ankiet znajdują się w załączeniu (poniżej logotypów).

Z góry dziękujemy Państwu za zrozumienie oraz pomoc okazaną podczas wypełniania ankiet!!

Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś