Przejdź do treści głównej

Badanie ewaluacyjne pt. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych (2015)

 


Data opracowania dokumentu: sierpień 2015 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, JKW RIS

Wykonawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku

Badanie ewaluacyjne zrealizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś