Przejdź do treści głównej

Do 19.08.2019 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030”. Konsultacje społeczne


Zarząd Województwa Śląskiego informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030” oraz konsultacjach społecznych w tym zakresie.

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030” oraz konsultacjach społecznych w tym zakresie.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030”.

Dotychczas obowiązujący „Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT)” stanowił pierwszy w kraju dokument będący strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, w którym określone zostały zarówno kierunki protechnologicznego rozwoju regionu w horyzoncie roku 2020, jak i metody i narzędzia dla ich oceny i monitorowania.

Projekt „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030” stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”. Dokument jest strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, określającym zarówno kierunki rozwoju regionu, jak i metody oraz narzędzia dla ich oceny i monitorowania. Celem Programu jest identyfikacja potencjału regionu na rzecz wzmacniania jego przewagi technologicznej. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu oraz metodologii budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo – badawczy.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Uwagi do dokumentu należy przesylać na adres: ris-jk@slaskie.pl do dnia 15 sierpnia 2019 r.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś