Przejdź do treści głównej

Ekosystem Innowacji KLASTRY


Nazwa Klaster/Inicjatywa klastrowa Rok powstania Sektor, specjalizacja Koordynator klastra Adres Strona www klastra
Beskidzka 5 klaster 2004 turystyka Delta Partner Gmina Brenna:
Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Gmina Istebna:
Punkt Informacji Turystycznej
43-470 Istebna 68 (Istebna Centrum)

Gmina Szczyrk:
Informacja Turystyczna
ul. Beskidzka 41, 43-370 Szczyrk

Gmina Ustroń:
Miejska Informacja Turystyczna
43-450 Ustroń
ul. Rynek 2 oraz ul. Sanatoryjna 7

Gmina Wisła:
Centrum Informacji Turystycznej
Pl. B. Hoffa 43-460 Wisła
www.beskidzka5.pl
Sieć transportu szynowego inicjatywa klastrowa 2005 transport i infrastruktura Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Sienkiewicza 28,
40-045 Katowice
www.sieci.gapp.pl/szynowy

www.ksse.com.pl
Śląski Klaster Lotniczy klaster 2006 lotnictwo Federacja Firm Lotniczych BIELSKO ul. Strażacka 60,
43-382 Bielsko-Biała
www.aerosilesia.eu
Innowacyjny Śląski Klater Czystych Technologii Węglowych klaster 2006 energetyka, górnictwo Główny Instytut Górnictwa ul. Gwarków 1,
40-166 Katowice
http://coal.silesia.pl
Śląski Klaster Wodny klaster 2007 gospodarka wodno-ściekowa Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19,
40-026 Katowice
www.klasterwodny.pl
Klaster Technologii Energooszczędnych EURO-CENTRUM klaster 2007 energetyka, budownictwo Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. ul. Ligocka 103,
40-568 Katowice
www.euro-centrum.com.pl
Klaster Informatyczny Wzgórza Nowych Technologii NT Hills klaster 2007 ICT Regionalne Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych NT Hills ul. Barlickiego 5,
43-300 Bielsko-Biała
www.nthills.pl
Klaster 3x20 klaster 2007 energetyka Stowarzyszenie Klaster 3x20 ul. Bolesława Krzywoustego 2/618 44-100 Gliwice www.klaster3x20.pl
Polish Wood Cluster klaster 2007 energetyka, ochrona środowiska, drzewna Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Boczna 8
44-240 Żory
www.polish-wood-cluster.pl/
Śląska Sieć
Wyrobów Medycznych MedSilesia
inicjatywa klastrowa 2007 wyroby medyczne Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice www.sieci.gapp.pl/medyczna
BioProdukt inicjatywa klastrowa 2007 spożywczy EKOPRODUKT Marek Kubara
spółka jawna
EKOPRODUKT Marek Kubara
spółka jawna
ul. Bema 32
42-202 Częstochowa
Strona internetowa dostępna dla członków klastra:
http://www.oeko.f.pl
Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego klaster 2008 budownictwo Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Konduktorska 39a, 40-155 Katowice www.klasterbudownictwa.pl
www.gppkatowice.pl
Klaster E-południe klaster 2008 telekomunikacja Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego "E-Południe" ul. Zielna 25, 41-907 Bytom www.e-poludnie.pl
Klaster mobajl.org inicjatywa klastrowa 2009 telekomunikacja Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org ul. Strażacka 81,
43-382 Bielsko-Biała
www.mobajl.org/
Klaster Energetyczny klaster 2009 energetyka Zespół Doradców Klastra Energetycznego Sp. z o.o. (ZDKE) ul. Konduktorska 39 a,
40-155 Katowice
www.klaster-energetyczny.pl
Śląski Klaster ICT (przedtem Śląski Klaster eBiznesu) inicjatywa klastrowa 2009 ICT Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT Sp. z o.o. ul. Mariacka 17,
40-014 Katowice
www.ict-silesia.pl
SILESIA AUTOMOTIVE sieć/ platforma współpracy 2009 motoryzacja Katowicka Specjalna SE ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
http://www.ksse.com.pl/
Klaster Usług Architektura - Budownictwo - Geodezja inicjatywa klastrowa 2009 Architektura, Budownictwo, Geodezja Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26
41-700 Ruda Śląska
http://sppt.pl/p,s,oferta_klaster,j,pl.html
Śląski Klaster Multimedialny inicjatywa klastrowa 2010 ICT Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska
www.slaskiemultimedia.pl
Śląski Klaster Mięsny inicjatywa klastrowa 2010 spożywczy Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy
w Katowicach
b.d. www.cechwedliniarzy.pl
Sieć współpracy branży logistycznej i transportowej (klaster logistyczny) w Gliwicach inicjatywa klastrowa 2011 transport, logistyka Urząd Miasta Gliwice , Firma Logotec
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
brak
Klaster Innowacji Logistyczno-Transportowy inicjatywa klastrowa 2011 transport „Na drodze” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transportu i Przedsiębiorczości ul. Jana III Sobieskiego 10/2
40-082 Katowice
http://klaster-kilt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
Klaster Innowacji Budowlanych inicjatywa klastrowa 2011 budownictwo Bielska Fundacja Wspierania
Przedsiębiorczości i Kultury
ul. Teodora Sixta 5
43-300 Bielsko-Biała
http://www.fundacja.blk.pl/klaster.html
Regionalny Częstochowski Klaster Budownictwa i Infrastruktury BUDOSFERA inicjatywa klastrowa 2011 budownictwo Regionalna Izba Przemysłowo-
Handlowa w Częstochowie
42-202 Częstochowa,
Al. N.M.P 24/5
http://www.riph.czest.pl/klastry
Klaster kreatywny LOKOMOTYWA KULTURY inicjatywa klastrowa 2011 kultura, design, projektowanie Fundacja Galerii Bielskiej BWA ul. 3 Maja 11
43-300 Bielsko-Biała
www.lokomotywa.org.pl

www.pi.lokomotywa.org.pl
Klaster Przetwórstwa Polimerów PLATOSFERA inicjatywa klastrowa 2011 przetwórstwo
przemysłowe
Agencja Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie S.A.
ul. Nowowiejskiego 26,
42-217 Częstochowa
www.plastosfera.pl
Śląski Klaster Dizajnu inicjatywa klastrowa 2011 dizajn Zamek Cieszyn ul. Zamkowa 3 a,b,c
43-400 Cieszyn
http://www.klasterdizajnu.pl/
Klaster Maszyn Górniczych inicjatywa klastrowa 8.09.2011 maszyny i urządzenia górnicze Instytut Techniki Górniczej Komag ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwce
http://www.klastermg.eu/
Śląski Klaster Transplantologii Szpiku inicjatywa klastrowa 29.06.2011 medycyna, transplantologia szpiku Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
http://www.klastertransplantologii.eu/
Częstochowski Klaster Komunalny AGLOMERACJA inicjatywa klastrowa 26.07.2011 Uługi publiczne, niezbędne do funkcjonowania miasta i regionu, a w szczególności: komunikacji, dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, telefonii i internetu, gospodarki odpadami i ściekami, ochrony środowiska itp.. Regionalna Izba Przemysłowo-
Handlowa w Częstochowie
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwce http://www.riph.czest.pl/klastry/117-czestochowski-klaster-komunalny-aglomeracja
Śląski Klaster Rewiatlizacji i Technologii Środowiskowych inicjatywa klastrowa 24.11.2011 Wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych, a także instrumentów rewitalizacyjnych Park Przemysłowo-Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich http://ekopark.piekary.pl/pl/klaster-technologii-srodowiskowych.html
Klaster BEZPIECZNA PRACA inicjatywa klastrowa 18.02.2011 Wdażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bhp i ergonomii uwzględniające potrzeby środowiskowe Katedra Zarządzania i Informatyki Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach http://kzi.polsl.pl/klaster/
Południowy Klaster Kolejowy inicjatywa klastrowa 08.2011 rok Transport kolejowy Konsolidacja sektora kolejowego w obrębie województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. ul. Gallusa 12
Katowice
http://www.klasterkolejowy.com.pl/
Śląski Klaster Ekologiczny inicjatywa klastrowa 10.05.2012 Rozwój i transfer technologii środowiskowych, w tym ekoinnowacyjnych Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE) e-mail: klastermg@komag.eu http://www.ecocluster.com.pl/
Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej inicjatywa klastrowa 05.2012 rok Turystyka przemysłowa i kulturowa Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki ul. Hagera 41
41-800 Zabrze
http://www.kopalniasztuki.com/?page_id=825
Śląski Klaster IT inicjatywa klastrowa 04.2012 rok Technologie informatyczne Stowarzyszenie "Rytm Śląska" ul. Gałeczki 61
41-506 Chorzów
http://www.slaskiklasterit.pl/
Polski Klaster Aluminium inicjatywa klastrowa 08.2012 rok Branża aluminium CCInstitute Sp. z o.o. ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
http://www.polskiealuminium.pl/
Śląski Klaster Nanotechnologiczny NANO inicjatywa klastrowa 03.2013 rok Nanotechnologie, rozwój nanonauk i nanogospodarki Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
ul. Bankowa 14/218
40-007 Katowice
http://www.nanoslask.pl/
Klaster Przemysłów Kreatywnych MADE IN ŚLĄSK inicjatywa klastrowa 01.2013 rok Przemysły kreatywne

Do przemysłów kreatywnych wg. klasyfikacji UE zaliczamy takie dziedziny jak: reklama, architektura, rynek sztuki i antyków, rękodzieło, design (w tym komunikacja wizualna), moda, film, video, fotografia, oprogramowanie, gry komputerowe, media tradycyjne i elektroniczne, muzyka, sztuki wizualne, publikacje.
Jako partnerzy instytucjonalni do projektu weszły następujące instytucje: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Instytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Biuro Projektu Utworzenie Klastra Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych „Made in Śląsk"
ul. Chopina 6, pok.104,
44 - 100 Gliwice
www.madeinslask.pl
Śląski Klaster Gospodarki Odpadami inicjatywa klastrowa 07.2013 rok Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa.

Rozwój powiązań kooperacyjnych w sektorze gospodarki odpadami oraz integracja środowisk ochrony środowiska i energetyki.
Stowarzyszenie „Zrzeszenie Ekspertów Ekologii” – zrzeszenie osób fizycznych i prawnych, zawiązane w maju 2006 roku ul. Dąbrówki 10
40-081 Katowice
http://skgo.pl/
Klaster MediVite inicjatywa klastrowa 08. 2013 rok Usługi w zakresie ochrony zdrowia Kobold Public Relations Sp. z o.o.
Czerwińskiego 6
40-123 Katowice
ul. Czerwińskiego 6
40-123 Katowice
http://medivite.pl/
Klaster Innowacyjne Strategie S.A. inicjatywa klastrowa 2013 rok W ramach działalności Klastra Technologicznego podejmowane są tematy związane m.in. z energią odnawialną, budownictwem energooszczędnym i pasywnym oraz inteligentnymi systemami. Business Service Sp. z o.o. ul. Johna Baildona 22b lokal 13
Dębowe Tarasy
40-115 Katowice

ul. Grójecka 194 lokal 133c
Triton Park
02-290 Warszawa
http://innowacyjnestrategie.pl/
Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego inicjatywa klastrowa 12.2013 rok Ratownictwo, bezpieczeństwo, ochrona ludności i środowiska naturalnego. Nowe Technologie Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 313
43-300 Bielsko - Biała
www.klasterratownictwa.pl
Klaster Technopolia Śląska inicjatywa klastrowa 08.10. 2014 rok Rozwój przemysłu high-tech Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim ul. Zamkowa 4 ( Dom Rzemiosła)
44-300 Wodzisław Śląski
http://www.tsig.pl/
Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED ponadregionalna inicjatywa klastrowa 3.10.2013r. Branża medycyny i w zakresie działalności około medycznej (ochrona zdrowia). Spółka PIKMED Polinnovation Sp. z o. o. ul. Wojkowicka 14A
41-250 Czeladź

Adres do korespondencji: ul. Deszczowa 56, 53-024 Wrocław
http://www.pikmed.pl/
Klaster Centrum Innowacji Technologicznych (CIT) inicjatywa klastrowa 11.04.2016r. Energia odnawialna. Transfer wiedzy i technologii w branży energetycznej i budowlanej Miasto Rybnik

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś