Przejdź do treści głównej

EKOSYSTEM INNOWACJI WSL. JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE


Jednostka Miejscowość Adres pocztowy Strona www Skrócony zakres
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów Gliwice ul. Chorzowska 50 A, 44-100 www.impib.pl certyfikacja: wyroby; rurociągi, zawory, osprzęt elektryczny, opakowania, smary, oleje przemysłowe, urządzenia do transportu ropy naftowej, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, kolczyki dla zwierząt gospodarskich, kleje, farby i lakiery, elementy budynków, materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej, urządzenia i armatura instalacji sanitarnej, systemy kanalizacyjne, pokrycia podłogowe
Instytut Techniki Górniczej KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca    Gliwice ul. Pszczyńska 37, 44-101 www.komag.eu certyfikacja: wyroby; wyposażenie ochronne, pompy, napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne, aparatura łączeniowa i sterownicza, maszyny górnicze, urządzenia do drążenia tuneli, urządzenia do wentylacji, urządzenia do klimatyzacji, urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku, urządzenia do transportu poziomego i pionowego, zabawki
Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji    Gliwice ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 www.is.gliwice.pl certyfikacja: wyroby, procesy; zbiorniki ciśnieniowe, butle, urządzenia do spawania, zgrzewania i lutowania
Główny Instytut Górnictwa Jednostka Certyfikująca Katowice pl. Gwarków 1, 40-166 www.gig.katowice.pl certyfikacja: wyroby; wyposażenie ochronne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej, urządzenia systemów alarmowych i ostrzegawczych, mierniki hałasu, części złączne, napędy, zbiorniki, rurociągi, przewody, pompy, urządzenia klimatyzacyjne, narzędzia, silniki, urządzenia chłodnicze, osprzęt do urządzeń dźwigowych, dźwignice, urządzenia transportu , maszyny do robót ziemnych, materiały wybuchowe i pirotechniczne, środki ochrony drewna, maszyny i urządzenia górnicze, wyroby z żeliwa i stali, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, betony i wyroby betonowe, materiały do budowy dróg
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Centrum Badań i Certyfikacji Katowice ul. Leopolda 31; 40-189 http://cbc.ibemag.pl/ certyfikacja: wyroby; wyposażenie ochronne, urządzenia systemów alarmowych i ostrzegawczych, kable i przewody, aparatura łączeniowa i sterownicza, lampy, transformatory, prostowniki, przetworniki, urządzenia techniki informatycznej, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, urządzenia do wiercenia, urządzenia do transportu
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Biuro Certyfikacji Katowice Al. Korfantego 193, 40-157 www.cobrpib.katowice.pl certyfikacja: wyroby, zakładowa kontrola produkcji (ZKP); dachy, lepiszcza, materiały uszczelniające, wyroby cementowo-włókniste, materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o. Katowice l. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 www.zetomkatowice.com.pl certyfikacja: wyroby, zakładowa kontrola produkcji (ZKP); systemy alarmowe, części złączne, uszczelnienia, rurociągi, instalacje wodociągowe, rury, przewody, pompy, urządzania klimatyzacyjne, urządzenia pneumatyczne, urządzenia chłodnicze, sterowniki, wyposażenie elektryczne, urządzenia kuźnicze, narzędzia z napędem, urządzenia do spawania, materiały izolacyjne, sprzęt przyłączeniowy, żarówki, oprawy oświetleniowe, sprzęt fotograficzny, projektory, maszyny wirujące, silniki, stabilizowane źródła zasilania, odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, urządzenia informatyczne, urządzenia biurowe, aparatura sterownicza, maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające, sprzęt ogrodniczy, sprzęt rolniczy, stale, urządzenia do transportu ropy naftowej, pręty i walcówka stalowa, drut stalowy, płyty wiórowe, sklejka, opony, instalacje sanitarne, domowe urządzenia elektryczne, urządzenia kuchenne, urządzenia do pielęgnacji ciała, zabawki, sprzęt rekreacyjny  
SIMPTEST Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów. Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Katowice ul. Barbary 17; 40-053 www.simptest.com.pl certyfikacja: wyroby, zakładowa kontrola produkcji (ZKP), opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji, kogeneracja; maszyny, części, rury, łączniki, pompy, urządzenia klimatyzacyjne, sprężarki i urządzenia pneumatyczne, tokarki, wytaczarki i frezarki, urządzenia do obróbki, urządzenia do formowania, narzędzia z napędem, narzędzia ręczne, piece, elektrownie, szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych, urządzenia dźwigowe, urządzenia magazynowe, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi, maszyny pakujące, maszyny i sprzęt rolniczy, ciągniki rolnicze i przyczepy, urządzenia do uprawy gleby, maszyny do zbiorów, sprzęt ogrodniczy, sprzęt leśny, stale, wyroby stalowe, rurociągi, wyroby z żeliwa i stali, wyroby z miedzi, drzwi i okna, konstrukcje metalowe, aparatura gazowa, armatura sanitarna, akcesoria budowlane, maszyny budowlane i sprzęt budowlany, urządzenia kuchenne, sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
TUV Nord Polska Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca Systemy Katowice ul. Mickiewicza 29; 40-085 www.tuv-nord.pl certyfikacja: systemy zarządzania QMS, EMS, BHP
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Gliwice ul. Toruńska 27; 44-122 www.obac.com.pl certyfikacja: wyroby; wyposażenie ochronne, urządzenia systemów alarmowych i ostrzegawczych, maszyny i urządzenia, przekładnie, napędy, przewody, pompy, wentylatory. dmuchawy. urządzenia klimatyzacyjne, sprężarki i urządzenia pneumatyczne, narzędzia z napędem, osprzęt elektryczny, aparatura łączeniowa i sterownicza, lampy, transformatory,, odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia do transportu, maszyny i urządzenia górnicze
TUV Nord Polska Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca Wyroby TŰV NORD Polska Sp. z o.o. Katowice ul. Mickiewicza 29; 40-085 www.tuv-nord.pl certyfikacja: wyroby, BRC Global Standard - Food, opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji, kogeneracja; surowe mięso i ryby, produkty rolne, produkty mleczarskie, produkty gotowe do jedzenia, produkty trwałe, produkty spożywcze
TUV Nord Polska Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca Osoby Katowice ul. Mickiewicza 29; 40-085 www.tuv-nord.pl certyfikacja osób (osoby); Specjaliści, pełnomocnicy, auditorzy wewnętrzni i menedżerowie systemów zarządzania
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. Katowice Ligocka 103 bud.2; 40-568 www.akademiacert.pl certyfikacja: systemy zarządzania QMS, EMS
Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby Test Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 14; 41-103 www.joac-test.pl certyfikacja: wyroby; urządzenia nieelektryczne, systemy alarmowe i ostrzegawcze, napędy, przewody rurowe, łączniki, bezpieczniki, aparatura łączeniowa, silniki, prostowniki, aparatura elektryczna, urządzenia transportu, przenośniki, urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów, urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku, agregaty zasilające, maszyny górnicze
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Zespół Certyfikacji Wyrobów Lędziny ul. Lędzińska 8; 43-143 www.cbidgp.pl certyfikacja: wyroby; osprzęt do urządzeń dźwigowych, drut stalowy, liny stalowe

Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś