Przejdź do treści głównej

EKOSYSTEM INNOWACJI WSL. LABORATORIA BADAWCZE


Jednostka Miejscowość Adres pocztowy Strona www Dziedziny badań
Główny Instytut Górnictwa Laboratorium Radiometrii Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl promieniowanie jonizujące, radiacja
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Pracownia Badań Jakościowych Katowice Al. W. Korfantego 193 a; 40-157 www.cobrpib.katowice.pl akustyka, chemia, odporność ogniowa, właściwości palne, mechanika, właściwości fizyczne, pobieranie próbek do badań
Główny Instytut Górnictwa Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl mechanika, bezpieczeństwo użytkowania, odporność ogniowa, właściwości palne, wymiary geometryczne
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" Laboratorium Badań  Gliwice ul. Pszczyńska 37; 44-101 www.komag.gliwice.pl funkcjonalność, mechanika, wymiary geometryczne, właściwości fizyczne
Instytut Spawalnictwa Laboratorium Badawcze Spawalnictwa Gliwice ul. Bł. Czesława 16/18; 44-101 www.is.gliwice.pl bezpieczeństwo użytkowania, elektryka, materiałoznawstwo, mechanika, techniki nieniszczące, środowisko pracy
Główny Instytut Górnictwa Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii Kopalni Doświadczalnej Barbara Mikołów ul. Podleska 72; 43-190 www.gig.katowice.pl Bezpieczeństwo użytkowania
Główny Instytut Górnictwa Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl Właściwości fizyko-chemiczne, Chemia
Główny Instytut Górnictwa Zakład Inżynierii Materiałowej Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl chemia, materiałoznawstwo, mechanika, odporność ogniowa, właściwości palne, właściwości fizyko-chemiczne, właściwości fizyko-mechaniczne, wymiary geometryczne
Instytut Metali Nieżelaznych Zakład Ochrony Środowiska Gliwice ul. Sowińskiego 5; 44-100 www.imn.gliwice.pl chemia, właściwości fizyczne, pobieranie próbek do badań
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zespół Laboratoriów Zabrze ul. Zamkowa 1; 41-803 www.ichpw.zabrze.pl właściwości fizyko-chemiczne
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych Gliwice ul. Toszecka 99 ; 44-101 www.imo.gliwice.pl Chemia, Mechanika, Materiałoznawstwo, Właściwości fizyko-chemiczne
Główny Instytut Górnictwa Zakład Monitoringu Środowiska Laboratorium Analiz Wód i Ścieków Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl środowisko ogólne, właściwości fizyko-chemiczne
Główny Instytut Górnictwa Zakład Monitoringu Środowiska Laboratorium Analiz Odpadów Stałych Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl właściwości fizyko-chemiczne, chemia
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Zakład Badawczo-Analityczny Gliwice ul. Chorzowska 50; 44-100 http://www.gliwice.impib.pl/ właściwości fizyko-chemiczne, chemia
Główny Instytut Górnictwa Laboratorium Geomechaniki Górniczej i Kotwienia Górotworu Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl właściwości fizyko-mechaniczne, geotechnika
Główny Instytut Górnictwa Laboratorium Samozapalności Węgla  Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne, odporność ogniowa, właściwości palne
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Centrum Badań i Certyfikacji Zespół Laboratoriów Badawczych Katowice ul. Leopolda 31; 40-189 http://cbc.ibemag.pl/ elektryka, mechanika, odporność na narażenia mechaniczne i klimatyczne, odporność ogniowa, właściwości palne, funkcjonalność, kompatybilność elektromagnetyczna
Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara", Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych - KD-3.1 Mikołów ul. Podleska 72; 43-190 www.gig.katowice.pl właściwości fizyko-chemiczne, mechanika
Instytut Metali Nieżelaznych Zakład Chemii Analitycznej Gliwice ul. Sowińskiego 5; 44-100 www.imn.gliwice.pl chemia
Główny Instytut Górnictwa Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Ochrony Powietrza Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl pobieranie próbek do badań, środowisko pracy
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Centralne Laboratorium Katowice ul. Kossutha 6; 40-844 www.ietu.katowice.pl chemia, środowisko ogólne
Główny Instytut Górnictwa Laboratorium Akustyki Technicznej Katowice pl. Gwarków 1; 40-166 www.gig.katowice.pl akustyka, drgania, środowisko pracy
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Laboratorium Badawcze LAB-ITAM Zabrze ul. F. Roosevelta 118; 41-800 www.itam.zabrze.pl bezpieczeństwo użytkowania, elektronika, elektryka, funkcjonalność, odporność na narażenia mechaniczne i klimatyczne, właściwości fizyko-chemiczne
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin Sośnicowice ul. Gliwicka 29; 44-153 www.ior.gliwice.pl właściwości fizyczne, funkcjonalność
Instytut Metali Nieżelaznych Laboratorium Materiałów Szybko Schładzanych  Gliwice ul. Sowińskiego 5; 44-100 www.imn.gliwice.pl materiałoznawstwo
Instytut Metalurgii Żelaza Zespół Laboratoriów Badawczych Gliwice ul. Karola Miarki 12; 44-100 www.imz.gliwice.pl chemia, materiałoznawstwo, mechanika, techniki nieniszczące, własności fizyko-chemiczne
Instytut Techniki Górniczej KOMAG Laboratorium Badań Stosowanych Gliwice ul. Pszczyńska 37; 44-101 www.komag.gliwice.pl akustyka, drgania, środowisko pracy
Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza Mikołów ul. Podleska 72; 43-190 www.gig.katowice.pl środowisko pracy
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Gliwice ul. Pszczyńska 37; 44-101 www.komag.eu akustyka, bezpieczeństwo użytkowania, chemia, elektryka, korozja, materiałoznawstwo, mechanika, odporność ogniowa, właściwości palne, techniki nieniszczące, właściwości fizyko-chemiczne, właściwości fizyko-mechaniczne
Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze i Wzorcujące - Zespół ds. Badań Katowice ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 www.zetomkatowice.com.pl elektryka, mechanika, bezpieczeństwo użytkowania, wymiary geometryczne
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "BOSMAL" Laboratorium Badawcze Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93; 43-300 www.bosmal.com.pl bezpieczeństwo użytkowania, chemia. elektryka, funkcjonalność, korozja, mechanika, materiałoznawstwo, właściwości fizyko-chemiczne, wymiary geometryczne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Laboratorium z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. Partyzantów 117; 43-316 www.katowice.pios.gov.pl środowisko ogólne, chemia, mikrobiologia
  Mikołów ul. Żwirki i Wigury 6; 43-190 www.zdt-komag.com.pl chemia, mechanika, materiałoznawstwo
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. Laboratorium Katowice ul. Owocowa 8; 40-158 www.obiks.pl środowisko ogólne, chemia, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań
Centrum Laboratoryjno-Produkcyjne "Labor Orzeł Biały" Sp. z o.o. Laboratorium Centralne Bytom ul. Siemianowicka 98; 41-902 http://www.laborob.eu/ chemia
Centrum Laboratoryjno-Produkcyjne "Labor Orzeł Biały" Sp. z o.o. Laboratorium Toksykologiczne Bytom ul. Siemianowicka 98; 41-903 http://www.laborob.eu/ środowisko pracy, chemia, pobieranie próbek do badań
Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o.   Laboratorium Badawcze Aparatury i Urządzeń Rozdzielczych Gliwice ul. Świętokrzyska 2; 44-101 www.elektryka.com.pl elektryka, korozja, odporność ogniowa, właściwości palne, mechanika, środowisko pracy, środowisko ogólne, akustyka, pole elektromagnetyczne, techniki nieniszczące
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.   Centrum Badań Węgla i Środowiska Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 6; 44-335 https://www.clpb.pl/ chemia, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne
SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska Wola ul. Kopalniana 11; 43-225 www.sgs.pl chemia, właściwości fizyczne, mikrobiologia, organoleptyka (sensoryka), właściwości fizyko-chemiczne
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego spółka akcyjna, Laboratorium Badań i Opiniowania Sprzętu Bytom ul. Chorzowska 25; 41-902 www.csrg.bytom.pl bezpieczeństwo użytkowania, eksploatacja, odporność ogniowa, właściwości palne, organoleptyka (sensoryka)
Firma Usługowa "RMS" - Pomiary Środowiskowe mgr Bogdan Radko, Laboratorium Jaworzno ul. Kniewskiego 12; 43-600   chemia, pobieranie próbek do badań, środowisko pracy
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe "Bielaszka". Centralne Laboratorium ds. Badań Środowiska Pracy "Stanisław Bielaszka" Jastrzębie Zdrój ul. Pszczyńska 8; 44-330 http://www.bielaszka.pl/laboratorium.html środowisko pracy, środowisko ogólne, chemia, pole elektromagnetyczne, pobieranie próbek do badań
Laboratorium Higieny Pracy "Labtech" Częstochowa ul. Rejtana 25/35 http://www.labtech.net.pl/ środowisko pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach   Dział Laboratoryjny Katowice ul. Raciborska 39; 40-957 www.wsse.katowice.pl środowisko ogólne, środowisko pracy, chemia, mikrobiologia, diagnostyka medyczna, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań, pole elektromagnetyczne, radiacja
Paneltech Sp. z o.o.   Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy Chorzów ul. Michałkowicka 24 www.paneltech.com.pl chemia, środowisko pracy, pobieranie próbek do badań
LOTOS Lab Sp. z o. o. Oddział Czechowice Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 2
43-502
www.lotos.pl chemia, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne
Zakład Badań Środowiska i Usług Projektowych "EKOPROJEKT" Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiska Bielsko-Biała ul. Kazimierza Wielkiego 15; 43-300 http://www.technopark.gliwice.pl/index.php?doc=firmy&id=738&PHPSESSID=306973111af2acd1c427a3a413af6526 środowisko pracy, środowisko ogólne, pole elektromagnetyczne
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.   Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych Lędziny ul. Lędzińska 8; 43-143 www.cbidgp.pl chemia, środowisko ogólne, środowisko pracy, pobieranie próbek do badań, właściwości fizyko-chemiczne, pole elektromagnetyczne, mikrobiologia
Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST Sp. z o.o. Katowice ul. Lwowska 38; 40-397 www.labotest.pl geotechnika, pobieranie próbek do badań, właściwości fizyko-chemiczne, właściwości fizyko-mechaniczne
Zakład Badań Środowiska "Vibroson" S.C. mgr Edward Mazik, Tadeusz Wnuk   Laboratorium Badań Środowiska Pracy Będzin ul. Piłsudskiego 83; 42-500 www.vibroson.pl drgania, środowisko pracy, akustyka, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań
Sundoor Marian Ławecki Laboratorium Badawcze Chorzów ul. Maronia 44; 41-506 www.sundoor.pl środowisko ogólne, środowisko pracy, pole elektromagnetyczne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Laboratorium w Częstochowie Częstochowa ul. Rząsawska 24/28; 42-200 http://www.katowice.pios.gov.pl/ pobieranie próbek do badań, chemia, mikrobiologia, środowisko ogólne
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach     Oddział Laboratoryjny Tychy ul. Budowlanych 131; 43-100 http://pssetychy.pis.gov.pl/ chemia, diagnostyka medyczna, mikrobiologia, pobieranie próbek do badań, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Gliwicach   Oddział Laboratoryjny Zabrze ul. 3-go Maja 64; 41-800 http://pssegliwice.pis.gov.pl/ chemia, diagnostyka medyczna, mikrobiologia, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne
Movares Polska Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego Katowice ul. Modelarska 12; 40-142 brak kompatybilność elektromagnetyczna, elektryka, bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu Oddział Laboratoryjny Żywiec ul. Krasińskiego 3; 34-300 http://www.psse.zywiec.pl/ chemia, mikrobiologia, organoleptyka (sensoryka), właściwości fizyko-chemiczne, środowisko pracy, diagnostyka medyczna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej Oddział Laboratoryjny Będzin ul. Kościuszki 58;   42-500 http://www.pssedg.pl/ chemia, mikrobiologia, diagnostyka medyczna, organoleptyka (sensoryka), środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie Oddział Laboratoryjny Częstochowa ul. Jasnogórska 15 A; 42-200 http://www.psse.czest.pl/index.html chemia, diagnostyka medyczna, mikrobiologia, organoleptyka (sensoryka), pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne, właściwości fizyko-mechaniczne
Zakład Usług Technicznych "ZUT"S.C.   Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy Częstochowa ul. Ikara 128B; 42-221 http://www.zutsc.pl/ Akustyka, chemia, drgania, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "ALMA SERVICE-EKO"   Dział Higieny Pracy Bielsko-Biała Ul. Partyzantów 65 ; 43-300 http://www.almaserviceeko.pl/ środowisko pracy, pobieranie próbek do badań, chemia
"DEMERGO" Zakład Usług Szkoleniowych i Doradztwa w Zakresie Ochrony Pracy Edward Borak Laboratorium DEMERGO Żywiec ul. Browarna 49; 34-300 www.demergo.pl środowisko pracy, akustyka
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu   Oddział Laboratoryjny Bytom ul. Moniuszki 25; 41-902 www.psse.bytom.pl chemia, diagnostyka medyczna, mikrobiologia, organoleptyka (sensoryka), właściwości fizyko-chemiczne
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach   Zakład Higieny Weterynaryjnej Katowice ul. Brynowska 25A; 40-585 www.katowice.wiw.gov.pl chemia, mikrobiologia, właściwości fizyko-chemiczne, diagnostyka medyczna, mikrobiologia diagnostyczna, radiacja
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3; 44-100 www.energopomiar.com.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne, środowisko pracy
"AQUA" Spółka Akcyjna Laboratorium Centralne Kobiernice ul. Wodociągowa 3, 43-356 www.aqua.com.pl chemia, mikrobiologia, środowisko ogólne, pobieranie próbek do badań
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Oddział Laboratoryjny Zawiercie ul. 11 Listopada 15; 42-400 psse-zawiercie.internetdsl.pl chemia, mikrobiologia, środowisko ogólne, właściwości fizyko-chemiczne, diagnostyka medyczna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej, Oddział Laboratoryjny Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 21; 43-300 www.psse.bielsko.pl chemia, diagnostyka medyczna, mikrobiologia, organoleptyka (sensoryka), środowisko ogólne, właściwości fizyko-chemiczne
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku, Oddział Laboratoryjny Rybnik ul. kpt. L. Janiego 1; 44-200 http://www.psse.rybnik.pl/ chemia, środowisko ogólne, właściwości fizyko-chemiczne, mikrobiologia
Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. B.Wójtowicz, A.Żyła, M.Żyła Dąbrowa Górnicza ul. Laski 83; 41-306   mechanika, wymiary geometryczne, bezpieczeństwo użytkowania
Przedsiębiorstwo Gawinex Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Rybnik ul. Sosnowa 7; 44-203 www.gawinex.pl pole elektromagnetyczne
Południowy Koncern Energetyczny S.A. Wydział Analiz Chemicznych KA PKE S.A. Elektrowni "Jaworzno III" Jaworzno ul. Energetyków 15; 43-603 www.ellaz.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne
Południowy Koncern Energetyczny S.A. Wydział Analiz Chemicznych KA PKE S.A. Elektrowni "Łaziska" Łaziska Górne ul. Wyzwolenia 30; 43-170 www.ellaz.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne
ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Kozy ul. Wyzwolenia 550; 43-340 www.anga.com.pl wymiary geometryczne
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. Zakład Ochrony Środowiska Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3; 44-100 www.energopomiar.com.pl radiacja, środowisko ogólne
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Labolatorium Dąbrowa Górnicza ul. Powstańców 13; 41-300 http://www.dabrowskie-wodociagi.pl/witamy.aspx chemia, właściwości fizyko-chemiczne, mikrobiologia, pobieranie próbek do badań
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Katowicach Katowice ul. Brata Alberta 4; 40-951 https://www.uokik.gov.pl/ chemia, właściwości fizyko-chemiczne
Śląskie Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych Czeladź ul. Wiojkowicka 21, 41-250 www.stop-scop.com.pl środowisko pracy, chemia, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu. Laboratorium Ochrony Środowiska Zabrze ul. Pawliczka 1; 41-800 https://www.jswkoks.pl/kontakt/ środowisko pracy, pobieranie próbek do badań
Eurovia Polska S.A. Laboratorium Główne Mysłowice ul. Sosnowiecka 11; 41-400 www.eurovia.pl geotechnika, właściwości fizyko-mechaniczne
Elektrownia Rybnik S.A. Wydział Analiz Chemicznych Rybnik ul. Podmiejska; 44-207 www.elektrownia.rybnik.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Częstochowa ul. Jaskrowska 14/20; 42-200 www.pwik.czest.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne, środowisko ogólne
Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o. Dział Pomiarowo-Analityczny Knurów ul. Dworcowa 47; 44-190 www.sepo.pl środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne
Biolabor Sp. z o.o. Laboratorium Mikrobiologiczne Dąbrowa Górnicza al. J. Piłsudskiego 92; 41-308 www.biolabor.pl mikrobiologia
WRZOS-POL Józef Wrzosok   Laboratorium WRZOS-POL Rybnik ul. Łączna 43; 44-200 http://labolatoriumwrzospol.prv.pl/kontakt.html właściwości fizyko-mechaniczne
Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza al. J. Piłsudskiego 92; 41-308   chemia, właściwości fizyko-chemiczne, właściwości fizyko-mechaniczne, mechanika, materiałoznawstwo, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, akustyka
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach Dział Laboratoryjny Gliwice ul. J. Sowińskiego 26; 44-100 http://www.schr.gliwice.pl/ chemia, właściwości fizyko-chemiczne
Laboratorium Analiz Lekarskich, mgr Piotr Zieliński Rybnik ul. M. Skłodowskiej-Curie 7; 44-200 www.laborpz.pl diagnostyka medyczna
BARG Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie ul. Budowlana 19; 41-100 www.barg.pl pobieranie próbek do badań, mechanika, właściwości fizyko-mechaniczne
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Laboratorium Badania Wody i Ścieków Gliwice ul. T. Edisona 16; 44-100 www.pwik.gliwice.pl chemia , właściwości fizyko-chemiczne, mikrobiologia, pobieranie próbek do badań
Lab-Test Laboratorium S.C. Katowice ul. Piastów 6; 40-868 www.labtest.pl mikrobiologia
Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Wydział Technologii i Analiz Częstochowa ul. Srebrna 172/188; 42-201 www.wartasa.cze.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne
Przedsiębiorstwo Badań Środowiska "SANUM" S.C. Stanisław Dyrbuś, Marek Lepiorz, Henryk Gracka. Laboratorium Higieny Pracy Ruda Śląska ul. Radoszowska 46; 41-707 www.sanum.org.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne, środowisko pracy, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Laboratorium Czechowice-Dziedzice ul. Czysta 5; 43-502 http://www.pim.czechowice-dziedzice.pl/www_1.0/ chemia, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A Laboratorium RPWiK Sosnowiec S.A. Sosnowiec ul. Ostrogórska 43; 41-200 www.rpwik.sosnowiec.pl chemia
Kompania Węglowa S.A. w Katowicach Oddział KWK "Szczygłowice". Zespół ds. Ergonomii Laboratorium BHE Knurów ul. Górnicza 1; 44-193   środowisko pracy
Laboratorium LabWet Izabela Kubyszek, Małgorzata Dumańska, Anna Husar, Maria Wawrzuta Spółka Cywilna Bielsko-Biała ul. Karpacka 76; 43-316 http://www.badaniezywnosci-bielsko.pl/ mikrobiologia
Pracownia Badań Środowiskowych Wojciech Kochel Zabrze ul. Jana III Sobieskiego 23/5; 41-800 http://pbs-kochel.pl/ środowisko ogólne, środowisko pracy, akustyka, pobieranie próbek do badań
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROBO. Pracownia Badań Środowiskowych Bytom ul. Felińskiego 35/1a; 41-908 www.probo.wizytowka.pl środowisko pracy
EkoNorm Sp. z o.o. Laboratorium EkoNorm Katowice ul. Józefa Gallusa 12; 40-594 www.ekonorm.pl środowisko ogólne, akustyka, pobieranie próbek do badań
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SBB Bogdan Chobel. Laboratorium Badań i Ekspertyz Mysłowice ul. Zamenhofa 40; 41-408 www.laboratorium-sbb.pl środowisko pracy
Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Gliwice ul. . Portowa 16 Z; 44-100 www.bhpsiewie.com.pl środowisko pracy
SFW Energia Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Gliwice ul. Bojkowska 37 budynek nr 1, 44-101 www.sfwenergia.com.pl chemia
Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" SA. Laboratorium Jaworzno ul. Chopina 94; 43-600 http://www.azot.pl/index.php chemia, środowisko ogólne
Zakład Badawczy "EKO-SERWIS" Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Rzeźnicza 2; 43-300 http://www.zb-ekoserwis.pl/ chemia, pobieranie próbek do badań, środowisko pracy, środowisko ogólne
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135; 44-100 www.pec.gliwice.pl chemia, właściwości fizyko-chemiczne
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze ul. Skłodowskiej-Curie 34; 41-819 www.ipis.zabrze.pl właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne
ENERSYS Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 73; 43-300 www.enersys.com.pl środowisko pracy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Laboratorium Badawcze Wody i Ścieków Jastrzębie - Zdrój ul. Chlebowa 22, 44-335 www.pgwir.pl chemia, pobieranie próbek do badań, właściwości fizyko-chemiczne
DZT Service Sp. z o.o. Laboratorium Częstochowa Częstochowa ul. T. Rejtana 37/39; 42-200   właściwości fizyko-chemiczne
PROFTECH Spółka Jawna D. Guja, M. Łukasiak, R. Nikiel, D. Nowiński, M. Pawłowski Chorzów ul. Maronia 44; 41-506 www.proftech.com.pl środowisko ogólne, pobieranie próbek do badań
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska "EKOTEST" A.P. Socha Bielsko-Biała ul. Kustronia 15; 43-316 http://www.ekotest2.pl/ pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne
Badania Środowiska Pracy Usługi BHP - Krzysztof Pala Katowice ul. Radockiego 128/4; 40-645   środowisko pracy, akustyka, chemia, pobieranie próbek do badań
Laboratorium Środowiska s.c. Częstochowa ul. Brzegowa dz. 63; 42-200 http://www.lab-serwis.com.pl/ środowisko pracy, środowisko ogólne, pobieranie próbek do badań, akustyka, chemia, właściwości fizyko-chemiczne
Laboratorium Badań Środowiskowych S.C. Iwona Masarczyk, Justyna Przybyła Chorzów ul. 16 Lipca 14; 41-506 http://lbs-chorzow.jimdo.com/ środowisko pracy, akustyka, pobieranie próbek do badań, właściwości fizyko-chemiczne
OPA-ROW Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych Rybnik ul. Rymera 40 c; 44-270   środowisko pracy, środowisko ogólne, pobieranie próbek do badań
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.   Laboratoria Częstochowa ul. Kucelińska 22; 42-207 http://hutaczestochowa.pl/ chemia
Pracownia Specjalistyczna Ochrony Środowiska "SILECO" Zabrze ul. M. Curie-Skłodowskiej 34; 41-819 http://sileco.com.pl/WordPress3/ chemia, środowisko ogólne, pobieranie próbek do badań
Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska "EKOPOMIAR" Henryk Lemieszek Gliwice ul. Karpacka 12; 44-103 http://www.ekopomiar.net/ środowisko ogólne, środowisko pracy
Laboratorium "EKOPOMIAR-J" Janusz Zwierzchowski Gliwice ul. Chorzowska 23/6; 44-100 http://www.ekopomiar-j.pl/ środowisko ogólne, pobieranie próbek do badań
Laboratorium Drogowe BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza ul. Łączna 30; 41-303 http://www.bureauveritas.pl/ właściwości fizyczne, pobieranie próbek do badań
ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE S.A. Laboratorium Chemiczne Zabrze ul. Wolności 416; 41-800 www.eczabrze.com.pl właściwości fizyczne, pobieranie próbek do badań
PRO-INFO s.c. Wojciech Kliś Marek Ścisłowski. Zakład Badań Środowiska Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza 11 b; 43-300 www.pro-info.biz.pl akustyka, środowisko ogólne, środowisko pracy, pobieranie próbek do badań, właściwości fizyko-chemiczne
Laboratorium Badań Środowiska Pracy "SONOLUX" mgr Teresa Kaczmarczyk Racibórz ul. Rymera 11; 47-400   akustyka, elektryka, środowisko pracy
Laboratorium Badawcze KABELKOM Bielsko-Biała ul. Bukowa 30; 43-300 www.kabelkom.pl kompatybilność elektromagnetyczna
Firma Projektowo - Usługowo - Badawcza EKOWIZJER Zbigniew Walaszczyk Świętochłowice ul. Topolowa 2; 41-600 http://www.ekowizjer.com.pl/ chemia, pobieranie próbek do badań
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wydział Badania Wody Katowice ul. Wojewódzka 19; 40-026 www.gpw.katowice.pl chemia, mikrobiologia, właściwości fizyko-chemiczne, pobieranie próbek do badań
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. Laboratorium Wojewódzkie Katowice ul. Grabowa 1 A; 40-172 www.piorin.gov.pl/katowice biologia
Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. Czechowice -Dziedzice ul. Nad Białką 25, 43-502 www.scntpl.pl badania nieniszczące, rezonans, starzenie, wibracje, analiza modalna
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś