Przejdź do treści głównej

MODEL WSPÓŁPRACY BADAWCZEJ I BIZNESOWEJ SEKTORA NAUKI I PRZEMYSŁU. Warsztaty w ramach projektu InnoHEIs Interreg Europe


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-12-05 12:02

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu InnoHEIs, ktorego celem jest zwiększenie wkładu uczelni wyższych i ich infrastruktury badawczej w regionalny system innowacji, tworząc przyjazne środowisko do aktywnego zaangażowania przedsiębiorców i przemysłu oraz współpracy między partnerami odpowiadającymi na regionalne wyzwania społeczne.

Celem szczegółowym projektu jest ulepszenie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniając skuteczne i wydajne wykorzystanie infrastruktury badawczej przy użyciu metod  i zasobów do współtworzenia innowacyjnych rozwiązań dla biznesu przemysłu, społeczeństwa i naukowców (napędzanych popytem, zorientowanych na użytkowników oraz w ramach otwartych innowacji). Celem działań w projekcie jest zachęcenie do współpracy badawczej i biznesowej sektora nauki i przemysłu w celu poprawy innowacyjności firm oraz do korzystania z usług instytucji naukowych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz transferu technologii również zakresie w rozwiązania  problemów społecznych. Celem jest również zwiększenie roli uczelni i instytutów w rozwoju regionu.

Celem warsztatów jest diagnoza stanu regionalnego systemu innowacji w zakresie istniejących zasobów instytucji naukowych oraz określenie głównych barier i wyzwań w ich rozwoju wraz z rekomendacjami do dalszego działań.  Analiza obecnej sytuacji (diagnoza) pozwala zidentyfikować wyzwania i przewidzieć możliwości kreowania polityki związanych z uczelniami i regionalną infrastrukturą badawczą.

Formularz rejestracyjny

Główne zagadnienia będące przedmiotem warsztatów to:

 • Gotowość uczelni wyższych do reagowania na bieżące potrzeby społeczne i biznesowe.
 • Zorientowanie współpracy nauka – biznes na podejściu popytowym, skierowanym na użytkowników oraz w ramach otwartych innowacji.
 • Wykorzystanie regionalnej infrastruktury badawczej do poszukiwania nisz rozwojowych w regionie oraz instytucji szkolnictwa wyższego jako aktywnego uczestnika tego procesu.
 • Rola uczelni wyższych w rozwoju regionalnym i wkład w projektowanie i wdrażanie RIS3.

Uczestnikami warsztatów bedą przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw.

TERMIN: 9 grudnia 2019 r.

MIEJSCE: Sala Błękitna, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

ZAPEWNIAMY: catering (przekąski, kawa, herbata)

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Referat Regionalnej Strategii Innowacji

PROGRAM WYDARZENIA:

9:00-11:00 I CZĘŚĆ

Przedstawienie się prowadzących i uczestników.

Założenia części pierwszej warsztatów:

 • Formy podejmowanej współpracy z jednostką naukową,
 • Udostępnianie i efektywne zarządzanie infrastrukturą badawczą jednostek naukowych na rzecz partnerów gospodarczych, wykorzystanie infrastruktury badawczej do poszukiwania i wypełniania nisz rozwojowych w regionie,
 • Działalność B+R jednostki naukowej, a działalność B+R przedsiębiorstwa, kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości oraz przyjaznego ekosystemu innowacji opartego na transferze i wymianie wiedzy,
 • Świadomość przedsiębiorców na temat współpracy prowadzonej z jednostką naukową,
 • Świadomość jednostki naukowej na temat form i konieczności współpracy z przedsiębiorstwami,
 • Modele przychodowe jednostek naukowych.
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 II CZĘŚĆ

Założenia części drugiej warsztatów:

 • Przygotowanie oferty, usług laboratoryjnych,
 • Oferta handlowa, kalkulacja kosztów przedmiotowego zlecenia,
 • Reagowanie na zmiany, elastyczność w procesie obsługi biznesowej,
 • Odpowiednie zarządzanie priorytetami,
 • Współpraca z biznesem, model usług laboratoryjnych,
 • Spółka celowa jednostki naukowej w procesie kooperacji biznesowej.
14:00-15:00 Podsumowanie

Serdecznie zapraszamy!
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś