Przejdź do treści głównej

Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim. Spotkanie online w ramach projektu InnoHEIs Interreg Europe


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-11-03 13:53

Zapraszamy na spotkanie online organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu "Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation" (2019-2023) "INNO-HEIs". Celem projektu jest zwiększenie wkładu uczelni wyższych i ich infrastruktury badawczej w regionalny system innowacji, tworząc przyjazne środowisko do aktywnego zaangażowania przedsiębiorców i przemysłu oraz współpracy między partnerami odpowiadającymi na regionalne wyzwania społeczne.

TERMIN: 13.11.2020 r.  od godz. 10:00 do 11:30. Uczestnictwo w spotkaniu prosimy zgłaszać do dnia 12.11.2020 roku.

LINK DO REJESTRACJI

Do spotkania można dołączyć klikając w link: https://zoom.us/j/94777532737

Topic: Spotkanie InnoHEIs
Time: Nov 13, 2020 10:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 947 7753 2737.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane jest do instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badania dotyczącego poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim. Celem badania była diagnoza stanu regionalnego ekosystemu innowacji w obszarze infrastruktury badawczej i innowacyjnej oraz określenie w tym zakresie głównych barier rozwoju i wyzwań wraz z rekomendacjami do dalszych działań. Przeprowadzona analiza w obszarze infrastruktury B+I w województwie śląskim umożliwiła identyfikację wyzwań rozwojowych w tym zakresie. W ramach badania wykorzystano metody badawcze foresightowe, nawiązujące do procedur określonych w wypracowanym w województwie śląskim modelu Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Województwa Śląskiego (PPO WSL).

Główne zagadnienia będące przedmiotem spotkania to:

  • Wyniki inwentaryzacji infrastruktury B+R+I w regionie.
  • Prezentacja wyników badania dotyczącego dobrych praktyk w wykorzystaniu infrastruktury badawczej w województwie śląskim.
  • Bariery i rekomendacje dla poprawy wydajności infrastruktury badawczej.

 

Agenda spotkania:

10.00:    Powitanie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

10.10:  Prezentacja projektu InnoHEIs – Monika Ptak-Kruszelnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego.

10:25:  Prezentacja wyników badania dotyczących poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim - od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy – dr Mariusz Kruczek, Główny Instytut Górnictwa.

10.50:   Dyskusja - Bariery i rekomendacje dla poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim.

11.30:   Zakończenie

Projekt „InnoHEIs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”, Celu szczegółowego 1.1 – Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji Programu Interreg Europa.

Więcej o projekcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Dokumenty udostępnione po spotkaniu.

Źródło: UMWSL
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś