Przejdź do treści głównej

Obserwatorium Nanotechnologie i Nanomateriały

Podstawą funkcjonowania Platformy Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA jest istniejąca już dzisiaj w regionie efektywna współpraca kluczowych instytucji i firm regionu. Celem witryny jest transfer regionalnych informacji i wiedzy pomiędzy nauką, przemysłem i samorządem.

Platforma służyć ma:

  • upowszechnianiu informacji zawartych w portalach proinnowacyjnych całego regionu,
  • promocji wydarzeń kreujących renomę innowacyjnego województwa śląskiego,
  • inspiracji do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję dobrych praktyk.

Mapa wskazująca lokalizację
Obserwatorium Nanotechnologie i Nanomateriały
Lider Konsorcjum: Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice. Partnerzy: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś