Przejdź do treści głównej

Redaguj z nami!


Zapraszamy do współtworzenia Regionalnej Platformy i Obserwatorium Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA poprzez przesyłanie do opublikowania informacji o wszelkich prowadzonych działaniach proinnowacyjnych.

Prosimy również o przesyłanie opinii i sugestii dotyczących zwiększania funkcjonalności tej platformy.

Podstawą funkcjonowania Platformy Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA jest istniejąca już dzisiaj w regionie efektywna współpraca kluczowych instytucji i firm regionu.

Celem witryny jest transfer regionalnych informacji i wiedzy w zakresie współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i samorządem.

Platforma służyć ma:

  • upowszechnianiu informacji zawartych w portalach proinnowacyjnych całego regionu,
  • promocji wydarzeń kreujących renomę innowacyjnego województwa śląskiego,
  • inspiracji do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję dobrych praktyk.

Ostateczną decyzję o zamieszczeniu informacji podejmuje administrator witryny po przeanalizowaniu przekazanej treści.

 

WYMOGI TECHNICZNE przekazywanych materiałów:

ZDJĘCIA: akceptowalny format jpg, rozmiar 766x500 px.

DOKUMENTY TEKSTOWE: akceptowalny format pdf, doc, odt, rtf, waga do 3MB.

W wyjatkowych sytuacjach rozmiary oraz formaty przekazywanych materiałów mogą byc większe. Zamieszczenie plików filmowych wymaga ustaleń indywidualnych.

 

Teksty oraz dołączone zdjęcia, loga lub pliki filmowe należy przesyłać na poniższy adres e-mailowy:

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS (JKW RIS)
Bogumiła Kowalska,
ris-jk@slaskie.pl; bogumila.kowalska@slaskie.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś