Przejdź do treści głównej

4 klastry z województwa śląskiego otrzymały status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) na lata 2023-2025


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2023-01-31 14:55

W dniu 23 stycznia 2023 r. dwadzieścia klastrów otrzymało podczas uroczystości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, certyfikat potwierdzający nadanie im statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK), w tym cztery klastry z województwa śląskiego.

Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego nie jest zadaniem łatwym – poprzeczka w konkursie ustawiona została wysoko. Status ten mogą uzyskać wyłącznie organizacje klastrowe, które reprezentują sektory czy obszary o dużym potencjale w skali kraju, w których firmy, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu potrafią ze sobą współpracować i na które możemy liczyć w realizacji zadań o charakterze prorozwojowym powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Bardzo mnie cieszy to, że klastry są inicjatywami w pełni oddolnymi. To głównie Państwa wysiłek i praca doprowadziły do wykształcenia się silnych klastrów w Polsce, a certyfikat nadający status Krajowego Klastra Kluczowego jest tylko potwierdzeniem ważnej roli jaką zarządzane przez Państwa klastry odgrywają w polskiej gospodarce podkreślił szef MRiT.

Krajowe Klastry Kluczowe przeszły wieloetapową ocenę, w trakcie której zweryfikowane zostały m.in ich doświadczenie; zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe; potencjał gospodarczy czy innowacyjność działań i umiędzynarodowienie.  Status KKK przyznawany jest na trzy lata.

 

Klastry z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego:

  1. Klaster Dolina Lotnicza,
  2. Klaster Obróbki Metali,
  3. Mazowiecki Klaster ICT,
  4. Polski Klaster Budowlany,
  5. NUTRIBIOMED Klaster,
  6. MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych - woj. śląskie,
  7. Polski Klaster Technologii Kompozytowych,
  8. Klaster Fotoniki i Światłowodów,
  9. Silesia Automotive & Advanced Manufacturing - woj. śląskie,
  10. Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa,
  11.  Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna",
  12. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
  13.  Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”,
  14. Śląski Klaster Lotniczy - woj. śląskie,
  15. Pomorski Klaster ICT Interizon,
  16. Klaster Lifescience Kraków,
  17. Klaster Zrównoważona Infrastruktura,
  18. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe,
  19. Śląski Klaster NANO - woj. śląskie,
  20. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu.

Klastry to grupa współpracujących ze sobą interesariuszy (przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu)  reprezentujących różne środowiska, branże, czy technologie.

Sprawnie zarządzane, rozwijające się i rozwinięte klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także swoim regionom. W badaniach klastrów podkreśla się, że firmy klastrowe są bardziej innowacyjne niż firmy nie należące do sieci współpracy, częściej ubiegają się o patenty i eksportują więcej od firm spoza klastrów.

Obecnie realizowana w Polsce polityka klastrowa opiera się na dokumencie Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r. , który został opracowany przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej funkcjonującą przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, powołaną w lutym 2019 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele klastrów oraz administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.

Wsparcie dla klastrów ze środków publicznych (z poziomu regionalnego oraz krajowego) było ukierunkowane dotychczas na wzmacnianie potencjału koordynatorów i podmiotów współtworzących klastry (podejście podmiotowe). Zważywszy na poziom rozwoju KKK zakłada się realizację równolegle polityki, w której klastry będą stanowiły instrument rozwoju regionu/kraju. W tym podejściu klastry przestaną być tylko podmiotem wsparcia, lecz staną się także instrumentami do realizacji zadań publicznych (podejście funkcjonalne).

Wszystkim klastrom gratulujemy!

Źródło: MRiT

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś