Przejdź do treści głównej

Do 31.10.2013r. Konsultacje społeczne Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do zgłaszania uwag nt. „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" (KSIS). Dokument MG jest częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i określa priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Główne kierunki rozwoju B+R+I, zawarte w „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" ułaiwią tworzenie nowoczesnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, budowę gospodarki opartej na wiedzy i podniesienie jej konkurencyjności na zagranicznych rynkach.


Ministerstwo Gospodarki zaprasza do zgłaszania uwag nt. „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" (KSIS). Dokument MG jest częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i określa priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Główne kierunki rozwoju B+R+I, zawarte w „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" ułaiwią tworzenie nowoczesnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, budowę gospodarki opartej na wiedzy i podniesienie jej konkurencyjności na zagranicznych rynkach.

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do zgłaszania uwag nt. „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" (KSIS). Dokument MG jest częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i określa priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Główne kierunki rozwoju B+R+I, zawarte w „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" ułaiwią tworzenie nowoczesnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, budowę gospodarki opartej na wiedzy i podniesienie jej konkurencyjności na zagranicznych rynkach.

W dokumencie MG zostały wskazane krajowe inteligentne specjalizacje, które stanowią priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020.

Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1:  Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalziacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1:  Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalziacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Wsparcie specjalizacji krajowych i regionalnych powinno prowadzić do większej koncentracji i bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych. KSIS pomoże także sprostać wyzwaniom globalnym, takim jak zmiany demograficzne, ograniczony dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne, czy zmiany klimatyczne.

Konsultacje społeczne trwają do 31 października 2013 r. Uwagi i opinie należy przesyłać na adres: justyna.gorzoch@mg.gov.pl

Źródło: MG
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś