Przejdź do treści głównej

INNE OPRACOWANIA


Sprawozdanie z badania potrzeb w kierunku rozwoju technologicznego województwa śląskiego w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o.

Sprawozdanie zostało opracowane w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Perspektywy rozwoju obszaru technologicznego. Technologie lotnicze i przemysł kosmiczny w województwie śląskim (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: Business@Witański Consulting Group

Raport został opracowany w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Technologie lotniczego i satelitarnego zobrazowania ziemi oraz usługi z tym związane (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: Blue Dot Solutions sp. z o.o. 

Raport został opracowany w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Technologie związane z awioniką statków powietrznych i kosmicznych (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: dr hab. inż. nawig. Andrzej Feelner prof. Pol. Śl. 

Raport został opracowany w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Technologie projektowania i wytwarzania w przemyśle lotniczym i kosmicznym (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: Barbara Jucha

Raport został opracowany w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji (2015)

Data opracowania dokumentu: 2015 rok.

Wykonawca: Główny Instytut Górnictwa

„Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji" jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, przed którymi stają jednostki samorządu terytorialnego w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Lokalny system innowacji (LSI) stanowi więc źródło inspiracji i jest sprawnym instrumentem tworzenia i wspierania innowacyjnych projektów służących rozwojowi JST. W treści przewodnika wskazano wiele rozwiązań, wskazówek, procedur, a także możliwości pozyskiwania środków dotacyjnych przeznaczonych na rozwój gospodarczy w oparciu o lokalny i regionalny potencjał.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś