Przejdź do treści głównej

KOMITET STERUJĄCY (KS RIS)


Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS) został powołany przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 1247/271/II/2005 z dnia 28.06.2005r. zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 przyjętej Uchwałą Sejmiku Nr II/11/2/2003.

Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS) jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju Województwa w zakresie innowacji.

Członkowie Komitetu Sterującego RIS stanowią reprezentację opiniotwórczych środowisk naukowych, gospodarczych, instytucji wsparcia oraz jednostek samorządowych. Kwestie formalne związane z organizacją pracy KS RIS oraz zakresem działań reguluje Regulamin KS RIS.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś