Przejdź do treści głównej

Konsultacje społeczne projektu "Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 - 2030"


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-03-08 12:00

Dotychczas obowiązujący „Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT)” stanowił pierwszy w kraju dokument będący strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, w którym określone zostały zarówno kierunki protechnologicznego rozwoju regionu w horyzoncie roku 2020, jak i metody i narzędzia dla ich oceny i monitorowania.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektuProgramu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030”, który stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”.

Dokument jest strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, określającym zarówno kierunki rozwoju regionu, jak i metody oraz narzędzia dla ich oceny i monitorowania. Celem Programu jest identyfikacja potencjału regionu na rzecz wzmacniania jego przewagi technologicznej. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu oraz metodologii budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo – badawczy.

 

Termin konsultacji: 08.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

 

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu Programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli nauki, sektora przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu oraz mieszkańców regionu. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji Programu i  jakość realizowanych zadań publicznych.

Uwagi, propozycje, opinie i wnioski do projektu Programu zgłaszać można do 12.04.2019 r. za pośrednictwem formularza uwag (w załączeniu), a także podczas spotkań oraz wydarzeń organizowanych w tym okresie w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś