Przejdź do treści głównej

PPO. Poziom krajowy


Przeprowadzenie procesu przedsiębiorczego odkrywania doprowadziło do wyłonienia 20 krajowych inteligentnych specjalizacji określonych w ramach 5 następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Aby proces przedsiębiorczego odkrywania był w pełni rozwinięty i aby została zapewniona jego ciągłość, Ministerstwo Gospodarki zleciło Bankowi Światowemu, przeprowadzenie w latach 2014-2015 pilotażowego projektu, mającego na celu wypracowanie rekomendacji dla zapewnienia aktywnego i trwałego zaangażowania przedsiębiorców w tworzenie polityki innowacyjnej państwa. Przedmiotowe rekomendacje przygotowane zostały w oparciu o wyniki 1000 wywiadów na temat oceny potrzeb przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia innowacyjności oraz ich potencjału rozwojowego. Przedmiotowe wywiady odbyły się z przedsiębiorstwami, które wpisują się w wyselekcjonowane inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym w wybranych 4 regionach Polski (w tym woj. śląskie).

Integralną częścią procesu przedsiębiorczego odkrywania, zaproponowanego w ramach ww. pilotażu jest koncepcja tzw. Smart Labs (SL) - inteligentnych grup zadaniowych tworzonych na rzecz rozwoju krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wzmacniania synergii między systemem wsparcia innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym. Głównym celem SL jest inicjowanie i kontynuacja współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych (w zakresie już wybranych krajowych inteligentnych specjalizacji lub potencjalnie nowych), w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Proces przedsiębiorczego odkrywania jest wdrażany na terenie całego kraju.

Więcej informacji

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś