Przejdź do treści głównej

Projekt Interreg Europa Design4Innovation – projektowanie a innowacyjność regionów


Komisja Europejska zachęca regiony UE do tworzenia planów działania w zakresie projektowania (designu). Podkreśla, że przedsiębiorstwa strategicznie inwestujące w projektowanie mają tendencję do osiągania większych zysków i szybszego wzrostu.

Partnerzy projektu Design4Innovation z Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji, Łotwy, Malty, Hiszpanii i Polski (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) opracowują instrumenty wspierające projektowanie. Wsparcie, m.in. w formie bonów, dotacji, programów mentorskich, będzie dostępne dla sektora MŚP w poszczególnych regionach. Liderem projektu jest brytyjskie The International Centre for Design and Research.

W ramach projektu partnerzy zorganizowali niemal 80 spotkań, w tym między innymi "Międzynarodowy Okrągły Stół Polityki w zakresie Designu", wystawę "Innowacje w projektowaniu" oraz wizyty studyjne, warsztaty i spotkania regionalne. W wydarzeniach uczestniczyło ponad tysiąc osób. Broszura Policy Booklet 2: Integrating design into policy documents for SME competitiveness zawiera podsumowanie tych prac.

W rezultacie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego powstanie Obserwatorium Specjalistyczne dla dziedziny projektowania. W perspektywie długofalowej przyczyni się ono do rozwoju potencjału innowacyjnego regionu. Inspiracją dla utworzenia Obserwatorium jest sposób funkcjonowania The International Centre for Design and Research, które łączy działalność badawczą z pomocą doradczą dla przedsiębiorców. Brytyjczycy oferują pełen zakres wsparcia projektowego, począwszy od autorskich badań i analizy pod kątem użytkownika, poprzez projektowanie, prototypowanie, szybką produkcję małoseryjną, zarządzanie narzędziami i wsparcie przy wprowadzaniu nowych produktów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opracował także Plan Działań na rzecz Designu i Innowacji. Promowanie designu i zasad dobrego projektowania jako narzędzi dla innowacji opartych na użytkownikach pozwoli na tworzenie bardziej pożądanych przez odbiorców produktów i usług. Wpłynie to na zwiększenie konkurencyjności i zysków MŚP oraz przyspieszy ich rozwój.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś