Przejdź do treści głównej

Projekt systemowy „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie RSI WSL" (2011-2013)


Czas realizacji projektu:  wrzesień 2011 - sierpień 2013 r.

Trzecia edycja projektu  „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej  Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Lider projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Partnerzy  projektu:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Główny Instytut Górnictwa,
Politechnika Śląska
Park Naukowo-Technologiczny "Technopark" w Gliwicach


Beneficjentami projektu są:

 • przedsiębiorcy
 • uczelnie i ich pracownicy naukowi
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Trzecia edycja projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" to: 

 • podstawowy instrument rozwoju innowacyjnego i protechnologicznego regionu,
 • budowa systemu edukacji - szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty,
 • wsparcie sieci współpracy i klastrów,
 • promocja innowacji poprzez rozwój wyspecjalizowanych usług biznesowych,
 • mobilizacja regionalnego potencjału finansowego  na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zróżnicowania gospodarki,
 • wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości,
 • trwała platforma współpracy na rzecz innowacji i informacji, mająca na celu zintegrowanie środowisk nauki, badań, przemysłu oraz samorządów,
 • miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a biznesem,
 • promocja i animacja działań innowacyjnych w ramach Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji,
 • inspirowanie do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję „dobrych praktyk", 

zatem III edycja projektu systemowego to regionalna PLATFORMA wiedzy, współpracy i wsparcia.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś