Przejdź do treści głównej

Raport końcowy z badań ankietowych w zakresie stanu wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013” (2010)

 


Data opracowania dokumentu: 2010 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Badanie ewaluacyjne zrealizowane w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś