Przejdź do treści głównej

Relacja z Kongresu. AKADEMIA ŚLĄSKA 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-05-27 13:19

Rozwój nowoczesnych technologii i ośrodków medycznych oraz innowacyjne przedsięwzięcia w sferze Zielonej gospodarki będą w kolejnych latach wśród głównych kierunków rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego - to są wnioski z regionalnej debaty, która odbyła sie w sali Sejmu Śląskiego.

Kongres pn. „AKADEMIA ŚLĄSKA 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu” miał na celu identyfikację kluczowych wyzwań sfery badawczo-rozwojowej w perspektywie 2020+ w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Marszałek województwa Jakub Chełstowski zauważył, że obecnie gospodarka województwa śląskiego, będącego w procesie transformacji, oparta jest w dużej części o przemysł wydobywczy oraz motoryzacyjny. "Z pewnością istnieje przestrzeń dla innych ważnych sektorów, wzmacniających wzrost gospodarczy" - ocenił.

W ramach "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Ślaskiego na lata 2013-2020" zidentyfikowano pięć inteligentnych specjalizacji, czyli dziedzin, na których region chce oprzeć swój rozwój. To medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i tzw. przemysły wschodzące, czyli nowe lub istniejące sektory gospodarki i łańcuchy wartości, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu, przyszłościowe dla rozwoju regionu. Przedsięwzięcia z obszarów uznanych za inteligentne specjalizacje regionu mogą być preferowane przy udzieleniu wsparcia z unijnych funduszy.

Zielona gospodarka zmierza ku lepszemu gospodarowaniu zasobami, wykorzystaniu instrumentów sprzyjających ochronie środowiska, wspieraniu innowacyjnych projektów, zwiększeniu efektywności gospodarki wodą i odpadami oraz rozwoju zrównoważonej konsumpcji i produkcji. W tej kategorii mieszczą się m.in. odnawialne źródła energii, ochrona bioróżnorodności, technologie czystej produkcji oraz efektywność energetyczna i materiałowa.

Marszałek Chełstowski ocenił, że jedną z szans rozwojowych regionu mogą być przedsięwzięcia w sferze odnawialnych źródeł energii, dla których niezbędnym zabezpieczeniem są źródła konwencjonalne, oparte na nowoczesnym i ekologicznym wykorzystaniu węgla z rodzimych kopalń.

Założenia "ekologicznej" transformacji górnictwa i energetyki przedstawił uczestniczący w piątkowej konferencji wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Przypomniał, że spółki węglowe planują znaczące inwestycje służące zwiększeniu energetycznego wykorzystania metanu, towarzyszącego złożom węgla. Ponadto grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej buduje elektrociepłownię zasilaną gazem koksowniczym i bada technologie produkcji wodoru, a Polska Grupa Górnicza rozważa budowę instalacji zgazowania węgla i chce inwestować w fotowoltaikę.

Minister Tobiszowski podkreślał konieczność efektywnego wykorzystania synergii między przemysłem, a ośrodkami naukowymi i samorządem województwa, a także synergii i dobrej współpracy między władzami regionalnymi a rządem. Wiceminister ocenił, że dzięki takiej współpracy udaje się pozyskiwać dla województwa dodatkowe środki, m.in. na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii czy rozbudowę infrastruktury sportowej.

Szansą na zmianę systemu energetycznego, rozwój eko-innowacji i czyste powietrze jest udział województwa śląskiego w Platformie współpracy dla regionów górniczych w okresie transformacji (Coal Regions in Transition CRiT) powstałej jesienią 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Inicjatywa Komisji Europejskiej (KE) ma pomóc w stworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach pogórniczych. Poza Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego to może być drugie najważniejsze źródło finansowania zmian, przed którymi stoi nasz region. Województwo Śląskie jest pierwszym i jeszcze do niedawna jedynym regionem z Polski, który zyskał akces Komisji Europejskiej i został włączony w grono kilku europejskich regionów zrzeszonych w ramach Platformy. Działania strony polskiej w ramach inicjatywy CRiT są koordynowane na poziomie krajowym przez Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Obecnie przystąpienie do inicjatywy CRiT zgłosiły kolejne dwa polskie regiony tj. Wielkopolska oraz Dolny Śląsk.

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Za nami dwie debaty regionalne, które odbyły się na Sali Sejmu Śląskiego oraz liczne spotkania konsultacyjne. Strategia Rozwoju Województwa ma zostać uchwalona w IV kwartale 2019 roku.

Jednocześnie już dzisiaj zapraszamy również do prac nad wykreowaniem wizji rozwoju regionu innowacyjnego w ramach „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2021-2030”. Planowane rozpoczęcie prac to druga połowa 2019 roku.

Zdjęcia: Tomasz Żak, BP UMWSL

Źródło: UMWSL/ PAP

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś