Przejdź do treści głównej

RIS zaprasza na Linkedin!


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2022-04-04 13:18

Zapraszamy na Linkedin! Na profilu RIS WSL - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego możliwe jest śledzenie bieżących zdarzeń i aktualizacji, zachęcamy więc do współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Założenie profilu na Linkedin jest idealną okazją, żeby zrobić małe podsumowanie prawie dwóch dekad pracy Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ponieważ zdarzyło się wiele w zakresie wspierania i wdrażania innowacji w regionie.

 

Śląski ekosystem innowacji

Od prawie 20 lat województwo śląskie dzięki szerokiej regionalnej współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwój innowacji: uczelniami, samorządem, przedsiębiorcami,  instytucjami otoczenia biznesu i ekspertami oraz regionalnymi liderami- zarządza, wdraża i monitoruje regionalny ekosystem innowacji.

W 2003 roku powstała pierwsza Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, która stała się skutecznym narzędziem wspierania innowacji w regionie, a wyznaczone: misja, wizja i cele wraz z uwzględnieniem analizy stanu oraz potencjałów -pozwoliły świadomie uporządkować zasoby i skupić ekspertów, żeby jak najlepiej budować międzysektorową platformę współpracy opartą na zaufaniu.

 

IS - śląskie inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje województwa śląskiego po raz pierwszy wskazano w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020 r. na podstawie procesu foresightowego przeprowadzonego pod hasłem „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego” oraz uzupełniających prac związanych z przygotowaniem Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020. Ówcześnie lista inteligentnych specjalizacji obejmowała trzy obszary: energetykę, medycynę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W kolejnych latach na bazie procesu przedsiębiorczego odkrywania i analizy śródokresowej (2018) zaproponowano dwa nowe obszary inteligentnych specjalizacji: zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Oznacza to, że aktualnie w województwie śląskim obowiązuje 5 inteligentnych specjalizacji.

Obecnie obowiązująca “Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” przyjęta przez Zarząd Województwa w 2021 roku jest strategią INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI. W obszarze zarządzania i wdrażania ekosystemem innowacji województwa śląskiego odnosi się do wszystkich inteligentnych i regionalnych specjalizacji województwa śląskiego i jest realną odpowiedzią na bieżące potrzeby oraz nowe wyzwania województwa śląskiego.

Władze regionu rozumieją jak ważne jest wspieranie stworzonej sieci współpracy i systemowe podejście do innowacji, będących szansą na lepszą adaptację do zmieniającej się rzeczywistości, dlatego aktywnie uczestniczą we wspieraniu rozwoju innowacji na wszystkich poziomach.

 

SO RIS- Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

To dzięki współpracy w ramach zawiązanego szerokiego partnerstwa w 2013 roku powstał autorski pomysł stworzenia Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych mającej na celu kumulację potencjałów dla wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego ważnych dla województwa i rokujących obszarów technologicznych. Obserwatoria odgrywają istotną rolę w procesie przedsiębiorczego odkrywania, gromadzą i upowszechniają informacje o trendach technologicznych oraz pośredniczą w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami sektora badawczo-rozwojowego w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego.

Liderem całej Sieci jest Urząd Marszałkowski, a w ramach Sieci obecnie działa 7 Obserwatoriów:

 • SO RIS Medycyna (lider: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.),
 • SO RIS Energetyka (lider: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.),
 • SO RIS ICT (lider: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.),
 • SO RIS Środowisko (lider: Główny Instytut Górnictwa),
 • SO RIS Materiały (lider: Politechnika Śląska),
 • SO RIS Aerospace (lider: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.),
 • SO RIS Nano (lider: Uniwersytet Śląski w Katowicach),

Wkrótce do Sieci dołączą:

 • SO RIS Transport (lider: Politechnika Śląska)
 • SO RIS Design (lider: Zamek Cieszyn)

Partnerstwa budowane przez ostatnią dekadę w postaci Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, klastrów i innych zrzeszeń branżowych, a także z uniwersytetami, instytutami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, stanowią fundament dla wdrażania obecnej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030.  Są to bowiem środowiska będące w stałym kontakcie z przedsiębiorstwami. Za ich pośrednictwem prowadzone są cykliczne spotkania pozwalające zapewnić ciągłość procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz dostosować instrumenty wsparcia do potrzeb i wyzwań.

 

Sukcesy- projekty realizowane przez Referat RIS

Dzięki doświadczeniu zbieranemu przez prawie dwie dekady Referat Regionalnej Strategii Innowacji Departamentu Rozwoju Regionalnego skutecznie realizuje kolejne projekty wspierające innowacje.

Do tej pory zrealizowano 7 projektów współfinansowanych głównie ze środków Unii Europejskiej na kwotę ponad 20 mln złotych w partnerstwie z 19 instytucjami regionalnymi.

Obecnie w ramach RPO WSL 2014–2020 realizowany jest  projekt  SO RIS w PPO – II edycja „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”  o wartości 6 169 295,36 PLN w partnerstwie z 11 kluczowymi instytucjami regionalnymi.

Partnerzy projektu SO RIS w PPO – II

 1. Główny Instytut Górnictwa
 2. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
 3. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
 4. Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
 5. Politechnika Śląska
 6. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
 7. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 8. Spółka SPIN-US Sp. z o.o.
 9. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
 10. Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych
 11. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Ponadto Referat Regionalnej Strategii Innowacji w ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego realizuje 3 projekty międzynarodowe Interreg Europa: InnoHEls, Design for Innovation oraz 40Ready o wartości ponad 5 mln Euro w partnerstwie z 24 instytucjami międzynarodowymi z 14 krajów.

Co więcej w 2019 roku Województwo Śląskie rozpoczęło współpracę z Brazylią z regionem Minas Gerais w ramach programu International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean (IUC-LAC) (2019) programu Komisji Europejskiej dot. Współpracy UE i regionów Ameryki Południowej, a następnie współpracę rozszerzono o kolejny region Parana – Brasil w Brazylii w ramach Programu International Urban and Region Cooperation (IURC) dot. Współpracy z Ameryką Południową oraz Azją. Projekt ten został zaakceptowany w lipcu 2021.

Zapraszamy na portale społecznościowe RIS WSL - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego:

Facebook: https://www.facebook.com/ris.slaskie/

Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/ris-wsl-regionalna-strategia-innowacji-wojew%C3%B3dztwa-%C5%9Bl%C4%85skiego

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś