Przejdź do treści głównej

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych


Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r. w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" (III edycja) w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji", który prowadzony był w w latach 2011 - 2013, w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice).

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych działa na podstawie porozumienia zawartego w marcu 2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Partnerami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary technologiczne specjalizacji regionalnych, wskazane w "Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego". Dzięki temu powstała trwała platforma współpracy pomiędzy kluczowymi uczestnikami ekosystemu innowacji w regionie pozwalająca realizację działań w zakresie budowania, wzmacniania innowacyjnego potencjału.

Liderem Sieci jest Samorząd Województwa, który zapewnia ciągłość i efektywność podejmowanych w ramach Sieci działań.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś