Przejdź do treści głównej

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI (ŚRI)


Śląska Rada Innowacji (ŚRi) została powołana przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 1278/273/III/2009 z dnia 28 maja 2009r. na podstawie Uchwały Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Nr 3/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie powołania Śląskiej Rady Innowacji.

Celem Śląskiej Rady Innowacji (ŚRI) jest prowadzenie prac merytorycznych nad głównymi zadaniami wynikającymi z bieżących potrzeb regionu w zakresie rozwoju innowacyjnego. Wynikiem prac ŚRI jest przedstawienie opinii i raportów eksperckich na posiedzeniach KS RIS.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś