Przejdź do treści głównej

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI (ŚRI)


Śląska Rada Innowacji (ŚRi) została powołana przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 1278/273/III/2009 z dnia 28 maja 2009r. na podstawie Uchwały Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Nr 3/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie powołania Śląskiej Rady Innowacji.

Celem Śląskiej Rady Innowacji (ŚRI) jest prowadzenie prac merytorycznych nad głównymi zadaniami wynikającymi z bieżących potrzeb regionu w zakresie rozwoju innowacyjnego. Wynikiem prac ŚRI jest przedstawienie opinii i raportów eksperckich na posiedzeniach KS RIS.

Aktualizacja składu osobowego Śląskiej Rady Innowacji - stan na dzień 29 stycznia 2020 r.

W dniu 29 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 211/99/VI/2020 dotyczącą aktualizacji składu Śląskiej Rady Innowacji, która wynikała ze zmian personalnych w instytucjach mających swoich przedstawicieli w ŚRI oraz ze zmiany struktury organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (utworzenie Departamentów w miejsce Wydziałów), która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. (Uchwała nr 2786/85/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś