Przejdź do treści głównej

SO RIS Energetyka. Krótko o obserwatorium


Dotychczasowa działalność Obserwatorium Specjalistycznego w Obszarze Energetyki była skupiona na wspomaganiu przedsiębiorców w branżach związanych z energooszczędnością i wykorzystaniem OZE.
Działalność ta opiera się na kreowaniu i umacnianiu ich pozycji rynkowej poprzez dostarczanie wiedzy technologicznej i użytecznej przy zarządzaniu energią w procesach produkcyjnych, jak i bieżącej działalności.

Na chwilę obecną Obserwatorium dostarcza zainteresowanym podmiotom rzetelne informacje w formie raportów branżowych, z następujących dziedzin:
• Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim,
• Rynek klimatyzacji i wentylacji w Polsce i województwie śląskim,
• Rynek kolektorów słonecznych w Polsce i województwie śląskim,
• Rynek energii w województwie śląskim,
• Rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce i województwie śląskim,
• Rynek automatyki budynkowej w Polsce i województwie śląskim,

oraz raporty technologiczne, które zawierają przede wszystkim analizy trendów technologicznych OZE i EE, rekomendacje strategiczne, informacje o specyficznych segmentach rynkowych OZE i EE, analizy porównawcze technologii (benchmarking technologiczny), monitoring obiecujących prac B+R w zakresie OZE i EE w regionie i kraju.

W ramach kompetencji Obserwatorium Specjalistycznego w Obszarze Energetyki, opracowywane są kluczowe wskaźniki tj. Green Energy Index, Knowledge Index oraz Indeks Zielonych Powiatów.Wskaźniki te posłużą określeniu absorpcji wykorzystania technologii energetycznych na gruncie regionalnym, określeniu dyfuzji wiedzy w województwie śląskim oraz stworzeniu rankingu powiatów w województwie śląskim pod kątem ich dbałości o środowisko naturalne.

W ramach projektu Obserwatorium Rynku w Obszarze Energetyki, Obserwatorium świadczyło usługi Analizy Rynku na rzecz MŚP, gdzie dokonano bieżącej oceny sytuacji rynkowej branży energetycznej.

Zespół Obserwatorium przeprowadził Audyty Technologiczno-Innowacyjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Przedsiębiorców. Celem usługi było dostarczenie informacji, wskazówek strategicznych, a także przedstawienie rekomendacji dotyczących działań prorozwojowych.

Zespół Obserwatorium prowadzi również stałą współpracę z Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach dopracowania metodologii wskaźników w obszarze energetyki oraz analizy sytuacji na rynku energetycznym.

Kontakt:

Obserwatorium Technologie dla Energetyki
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
tel. 32 205 00 92

obserwatorium@euro-centrum.com.pl
http://pnt.euro-centrum.com.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś