Przejdź do treści głównej

SO RIS MASZYNY. Krótko o obserwatorium


Obserwatorium specjalistyczne w obszarze Technologie dla Przemysłu Lotniczego reprezentowane jest przez Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego.

Obserwatorium specjalistyczne w obszarze Technologie dla Przemysłu Lotniczego zostało przyłączone do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w dniu 5 lipca 2019 r. W uroczystym podpisaniu porozumienia na rzecz współpracy w ramach sieci z nowymi obserwatoriami uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, Barbara Juszczyk - sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz Bartłomiej Płonka, Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp z o.o.

„Innowacje są motorem zmian, dlatego niezbędna jest współpraca instytucji naukowych z przedsiębiorcami. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest systematycznie rozwijana i stała się unikalnym narzędziem zarządzania regionalną polityką innowacyjną” – mówił marszałek Jakub Chełstowski. Przyłączenie nowych obserwatoriów specjalistycznych ma przyczynić się do rozszerzenia proponowanego wsparcia i usprawnienia zarządzania rozwojem w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego.

Zakres działania obserwatorium specjalistycznego obejmuje gromadzenie informacji i danych niezbędnych dla władz regionu do zdiagnozowania potencjału w danym obszarze technologicznym, monitorowanie i ocenę wpływu interwencji publicznych na rozwój obszaru technologicznego, pełnienie funkcji „animatora i doradcy” dla przedsiębiorców, jednostek wspierających rozwój regionu, oferując w zależności od potrzeb usługi w formie doradztwa i szkoleń, organizowanie wydarzeń, spotkań, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych itp., współpracę z obserwatoriami krajowymi i zagranicznymi, reprezentowanie Regionalnej Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych w innych przedsięwzięciach w zakresie danej specjalizacji.

Kontakt do Obserwatorium

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś