Przejdź do treści głównej

SO RIS NANO. Krótko o obserwatorium


Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zostało powołane w 2014 r. Działania Obserwatorium skupiają się na budowaniu przewagi konkurencyjnej województwa poprzez rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu. Uniwersytet Śląski wraz z Instytutem Metali Nieżelaznych, Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN mają świadomość swojej  misji i starają się w sposób intensywny uczestniczyć w procesie angażowania świata nauki i biznesu w tym obszarze.

Kontakt:

Lider Konsorcjum:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 22 71
obserwatoriumnano@us.edu.pl

www.obserwatoriumnano.us.edu.p

Partnerzy Konsorcjum:

  • Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
  • Instytut Metali Nieżelaznych
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś