Przejdź do treści głównej

SO RIS NANO. Raporty Branżowe


Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zostało powołane w 2014 r.

Działania Obserwatorium skupiają się na budowaniu przewagi konkurencyjnej województwa poprzez rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu. Cel ten realizuje przez:

  • Pełnienie roli „punktu kontaktowego” dla przedsiębiorstw ułatwiając wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii, współpracę z jednostkami naukowymi, a także promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów.
  • Doradztwo, ekspertyzy w zakresie badań, analiz i wytwarzania nanomateriałów. Obserwatorium posiada dostęp do ekspertów i wiedzy z obszaru nanotechnologii i nanomateriałów w obszarach: biologii i medycyny, farmacji, nanomateriałów węglowych i kompozytów, ochrony środowiska, nanomateriałów dla elektroniki, nanomateriałów magnetycznych, chemii i materiałów do specjalnych zastosowań.
  • Audyty technologiczno-innowacyjne ukierunkowujące politykę rozwoju przedsiębiorstwa i określające pozycję przedsiębiorstwa w województwie śląskim.
  • Prowadzenie analiz potencjału województwa w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów zarówno naukowego, jak i gospodarczego wraz z rekomendacjami stanowiącymi podstawę do sformułowania planu działania.
  • Prowadzenie analiz trendów rynkowych. Ponadto raporty zawierają wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych.

Prezentacje z Forum „Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej", Chorzów, 7.11.2018 r.

 

Prezentacje z Forum Nauka – Biznes: Nanotechnologia w medycynie, Katowice, 13.10.2018 r.

 

Prezentacje z Forum-Biznes. Obserwatorium Nano jako droga do innowacji Katowice, 15.04.2015r.:

 

Strony polskojęzyczne:

 

Strony obcojęzyczne:

 

Prezentacje multimedialne:

Inne:

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś