Przejdź do treści głównej

SO RIS NANO. Raporty Branżowe


Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zostało powołane w 2014 r.

Działania Obserwatorium skupiają się na budowaniu przewagi konkurencyjnej województwa poprzez rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu. Cel ten realizuje przez:

  • Pełnienie roli „punktu kontaktowego” dla przedsiębiorstw ułatwiając wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii, współpracę z jednostkami naukowymi, a także promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów.
  • Doradztwo, ekspertyzy w zakresie badań, analiz i wytwarzania nanomateriałów. Obserwatorium posiada dostęp do ekspertów i wiedzy z obszaru nanotechnologii i nanomateriałów w obszarach: biologii i medycyny, farmacji, nanomateriałów węglowych i kompozytów, ochrony środowiska, nanomateriałów dla elektroniki, nanomateriałów magnetycznych, chemii i materiałów do specjalnych zastosowań.
  • Audyty technologiczno-innowacyjne ukierunkowujące politykę rozwoju przedsiębiorstwa i określające pozycję przedsiębiorstwa w województwie śląskim.
  • Prowadzenie analiz potencjału województwa w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów zarówno naukowego, jak i gospodarczego wraz z rekomendacjami stanowiącymi podstawę do sformułowania planu działania.
  • Prowadzenie analiz trendów rynkowych. Ponadto raporty zawierają wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś