Przejdź do treści głównej

SO RIS Środowisko. Raporty Branżowe


Działalność obserwatorium koncentruje się na gromadzeniu i przetwarzaniu specjalistycznej wiedzy w obszarze Technologie dla ochrony środowiska, monitoringu trendów technologicznych i gospodarczych oraz oceny endogenicznego potencjału technologicznego województwa śląskiego.

Raporty specjalistyczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska - rezultaty projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02 SO RIS w PPO:

  1. Identyfikacja i opis regionalnych łańcuchów wartości w ramach obszaru technologicznego technologie ochrony środowiska
  2. Diagnoza obszaru technologicznego technologie dla ochrony środowiska
  3. Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek naukowych w kierunku rozwoju technologicznego województwa śląskiego w obszarze technologie dla ochrony środowiska

Analizy potencjału województwa ślaskiego (2015):

1. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych -  gospodarka osadami

2. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych - inżynieria miejska

3. Diagnoza powiązań międzynarodowych

Raporty specjalistyczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska (2012):

  1. Diagnoza regionalna wraz z rekomendacjami 
  2. Projekty realizowane w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
  3. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć a)
  4. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć b)
  5. Kierunki rozwoju obszaru Technologie dla Ochrony Środowiska
  6. Przykłady zagranicznych portali internetowych zawierających opis technologii/dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
  7. Innowatorzy Województwa Śląskiego
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś