Przejdź do treści głównej

SO RIS Środowisko. Raporty Roczne

Niniejsze dokumenty stanowiące Roczne Raporty specjalistyczne dla obszaru technologicznego: Technologie dla Ochrony Środowiska w ramach wdrożenia "Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020" zostały opracowane w ramach  „Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”.

Raporty zawierają przekrojową diagnozę potencjału obszaru technologicznego: Technologie dla Ochrony Środowiska oraz streszczenie prac obserwatorium specjalistycznego. Działalność sieci obserwatoriów regionalnych koncentruje się na gromadzeniu i przetwarzaniu specjalistycznej wiedzy, monitoringu trendów technologicznych i gospodarczych oraz ocenie endogenicznego potencjału technologicznego województwa śląskiego. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka regionalna wymaga aktywnej współpracy i porozumienia pomiędzy środowiskami gospodarczymi, innowatorami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi a władzami regionu i decydentami odpowiedzialnymi za formułowanie i realizację polityki rozwojowej regionu. Raporty specjalistyczne dedykowane są aktorom regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim i zorientowany są na określenie potencjału technologicznego województwa śląskiego w obszarze technologii środowiskowych oraz ocenę skuteczności współpracy środowisk i podmiotów, które funkcjonują w sektorze B+R+I w regionie.


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś