Przejdź do treści głównej

Spotkanie inauguracyjne projektu Interreg EUROPE LEEWAY w Ferrarze. Pierwsze wydarzenia w Prelog oraz w Gandawie


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2023-09-11 14:58

Projekt LEEWAY

SIPRO - Agencja Rozwoju z Ferrary - jest Liderem projektu Interreg EUROPE LEEWAY - LEading coopEration toWArds energy communities policies tackling energy poverty, który ma na celu zwiększenie zdolności władz regionalnych do opracowywania i wdrażania lepszych polityk regionalnych opartych na innowacyjności w zakresie odnawialnych źródeł energii i wprowadzania Wspólnot Energii Odnawialnej (REC) w zaangażowanych regionach Włoch, Belgii, Niemiec, Polski i Chorwacji. Dzięki współpracy między różnymi krajami możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz bezpośrednia wymiana doświadczeń i kompetencji między władzami publicznymi na różnych szczeblach w zakresie społeczności energetycznych, kwestii zanieczyszczenia i ubóstwa energetycznego.

Projekt LEEWAY jest realizowany w ramach Programu Interreg Europa (Zielony- Energia odnawialna). Informacje o projekcie

Partnerzy wezmą udział w takich działaniach jak:

  • Międzyregionalne wizyty studyjne i seminaria w celu wymiany doświadczeń i pogłębienia informacji zdobytych od innych zaangażowanych regionów, na tematy związane z odnawialnymi źródłami energii.
  • Tematyczne grupy robocze w celu omówienia sposobów dalszego wdrażania instrumentów polityki każdego z uczestniczących krajów i przedstawienia wyników lokalnym interesariuszom podczas warsztatów regionalnych.

Oczekiwane rezultaty projektu to poprawa zarządzania w zakresie wprowadzania i regulacji REC w każdym z uczestniczących regionów, rewizja regionalnych i lokalnych polityk w zakresie energii odnawialnej w celu wprowadzenia REC oraz silniejsza współpraca międzyregionalna między zainteresowanymi krajami.

Rozpoczęcie w Ferrarze

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się w Ferrarze w dniach 11-12 maja 2023 r., zaprezentowano projekt i przewidziane działania; każdy z partnerów projektu przedstawił swoją organizację i dokonał przeglądu lokalnej polityki regionalnej w zakresie REC i odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy, powitani przez Alessio Stabellini - Menedżera ds. jakości środowiska w gminie Ferrara - i Stefano Di Brindisi – Dyrektora Zarządzającego SIPRO - mieli również okazję odwiedzić niektóre zabytki miasta. Podczas technicznej części spotkania Fabryka Grisù (Ferrara) zaprezentowała swój projekt "Energia Blu: współtworzenie społeczności energetycznej lub grupy zbiorowego zużycia energii odnawialnej w Ferrarze", jako praktyczny przykład tego, jak REC może być tworzony na poziomie lokalnym w średniej wielkości europejskim mieście.

Pierwsze międzynarodowe warsztaty w Prelog

W dniach 13 i 14 czerwca 2023 r. miasto Prelog było gospodarzem międzynarodowych warsztatów poświęconych społecznościom opartym na odnawialnych źródłach energii.

Uczestnicy odwiedzili lokalizację przyszłej elektrowni geotermalnej w Draškovac oraz elektrowni słonecznej i wodnej w Donja Dubrava, aby lepiej poznać obecną sytuację i przyszłe plany związane z odnawialnymi źródłami energii w regionie Međimurje. Z sytuacją w Draškovacu zapoznał ich Peter Vesenjak z firmy AAT Gheotermae, a szczegóły dotyczące elektrowni HEP przedstawił dyrektor Tomislav Pintarić.

Wydarzenie w Gandawie "Przemyślenie polityki lokalnej"

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2023 r. SIPRO uczestniczyło w wydarzeniu Interreg Europe Policy Learning Platform "Rethinking local policies - Modern Green Districts" w Gandawie w Belgii.

Interreg Europe Policy Learning Platform to przestrzeń, w której europejska społeczność kształtująca politykę może korzystać z know-how ekspertów w dziedzinie polityki regionalnej, uzyskując dostęp do informacji na różne tematy za pośrednictwem publikacji tematycznych, wydarzeń online i na miejscu oraz dzięki bezpośredniej komunikacji z zespołem ekspertów.

Celem wydarzenia było zapoznanie się z tematem zrównoważonego rozwoju lokalnego i dobrymi praktykami w dziedzinie zintegrowanych zielonych dzielnic, a także nawiązywanie kontaktów i wymiana informacji na temat wyzwań politycznych. Warsztaty poświęcone nowoczesnym zielonym dzielnicom skupiły się na przebudowie opuszczonych obszarów przemysłowych w wygodne, zrównoważone i niskoemisyjne dzielnice, poprzez prezentację trzech studiów przypadku transformacji terytorialnej oraz dyskusje panelowe i sesje robocze. Wydarzenie obejmowało wizytę studyjną w dzielnicy Gandawa Oude Dokken, starych dokach Gandawy, które zostały przebudowane na dzielnicę skoncentrowaną na mieszkańcach, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej, ze zrównoważonymi mieszkaniami, firmami, szkołami i przestrzeniami publicznymi.

Nadchodzące wydarzenia

Pierwsza międzynarodowa wizyta studyjna zostanie zorganizowana w regionie Emilia-Romania w dniach od 28 do 30 listopada 2023 r. Podczas wydarzenia partnerzy projektu uzyskają wgląd w regionalny i krajowy ekosystem REC i zostaną zaprezentowane niektóre przypadki studyjne i projekty pilotażowe na ten temat, przez ekspertów technicznych z sektorów i członków instytucji. Wizyta studyjna obejmie wizyty w zakładach produkcyjnych, które pokażą, w jaki sposób lokalne technologie energii odnawialnej mogą być stosowane na poziomie praktycznym. 

Strona internetowa projektu LEEWAY

Źródło: LEEWAY project
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś