Przejdź do treści głównej

TECHNOLOGIE LOTNICZE I PRZEMYSŁ KOSMICZNY - spec. regionalna


W "Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030" zostały wyodrębnione następujące obszary technologiczne:

Obszar technologiczny: TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY

1.1

Biotechnologie dla medycyny

1.2

Technologie inżynierii medycznej

Obszar technologiczny: TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI

2.1

Wysokosprawne technologie energetyczne

2.2

Technologie wytwarzania ogniw paliwowych

2.3

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności pozyskiwania energii z OZE

2.4

Energetyka prosumencka

2.5

Technologie inteligentnych sieci i połączeń międzysystemowych

2.6

Technologie magazynowania energii

2.7

Technologie wytwarzania energii z odpadów i paliw alternatywnych

2.8

Inteligentne i energooszczędne budownictwo

Obszar technologiczny: TECHNOLOGIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

3.1

Biotechnologie w ochronie środowiska

3.2

Technologie poprawy jakości terenów zdegradowanych

3.3

Technologie gospodarowania odpadami

3.4

Technologie wody i ścieków

3.5

Technologie ochrony powietrza

3.6

Technologie zarządzania środowiskiem

Obszar technologiczny: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE

4.1

Technologie telekomunikacyjne

4.2

Technologie informacyjne

4.3

Geoinformacja i jej zastosowanie

4.4

Modelowanie i symulacje procesów i zjawisk

4.5

Optoelektronika

4.6

Bezpieczeństwo informacji

4.7

Technologie telekomunikacyjne i informacyjne wspierające Przemysł 4.0

Obszar technologiczny: PRODUKCJA I PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW

5.1

Tworzywa metaliczne

5.2

Tworzywa polimerowe

5.3

Tworzywa ceramiczne

Obszar technologiczny: LOGISTYKA I TRANSPORT

6.1

Technologie dla transportu towarowego, w tym intermodalnego

6.2

Technologie dla transportu pasażerskiego

6.3

Technologie informacyjne dla logistyki i transportu

6.4

Technologie magazynowe

Obszar technologiczny: PRZEMYSŁ MASZYNOWY I MOTORYZACYJNY

7.1

Automatyka przemysłowa, zautomatyzowane linie produkcyjne

7.2

Sensory i roboty

7.3

Technologie projektowania i wytwarzania w przemyśle motoryzacyjnym

7.4

Technologie projektowania i wytwarzania obrabiarek i pomocy warsztatowych

7.5

Technologie projektowania i wytwarzania środków przenoszenia napędów, maszyn i urządzeń specjalnych

7.6

Przemysł obronny i zbrojeniowy

Obszar technologiczny: NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

8.1

Nanomateriały i kompozyty

8.2

Nanoelektronika

8.3

Nanooptyka

8.4

Nanofotonika

8.5

Nanobiotechnologia

8.6

Nanomedycyna

8.7

Nanomagnetyzm

8.8

Filtracja i membrany

8.9

Narzędzia lub urządzenia w nanoskali

8.10

Kataliza

8.11

Oprogramowanie do modelowania i symulacji

Obszar technologiczny: TECHNOLOGIE LOTNICZE I PRZEMYSŁ KOSMICZNY

9.1

Technologie projektowania i wytwarzania w przemyśle lotniczym i kosmicznym

9.2

Technologie związane z awioniką statków powietrznych i kosmicznych

9.3

Technologie lotniczego i satelitarnego zobrazowania Ziemi oraz usług z tym związanych

Obszar technologiczny: TECHNOLOGIE DLA PRZEMYSŁU SUROWCOWEGO

10.1

Technologie rozpoznawania, pozyskiwania i ochrony surowców

10.2

Technologie przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych

10.3

Technologie odzysku surowców

10.4

Technologie podziemnego składowania CO2

10.5

Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz energetycznych
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś