Przejdź do treści głównej

XVI Forum Nowej Gospodarki


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-03-04 10:23

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Forum Nowej Gospodarki, które z powodu ograniczeń pandemicznych w tym roku odbędzie w wersji online. Rejestracja: https://cutt.ly/UlLQfZo

Harmonogram sesji: 

  • Warsztat: Nowe trendy w OZE z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II

Termin: 18 marca 2021 r. godz. 10.00-11.00

  • Warsztat:  Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem Nowego Europejskiego Bauhausu

Termin: 10 czerwca 2021 r.  godz. 10.00-11.00

  • Warsztat: Zielone ciepło

Termin: 23 września 2021 r. godz. 10.00-11.00

  • Debata „Zielona energetyka – przemiany i innowacje w energetyce”

Termin: 26 listopada 2021 r.  godz. 10.00-11.00

Tematem XVI edycji Forum Nowej Gospodarki będą przemiany i innowacje w energetyce prowadzące do przeobrażenia polskiej „czarnej” energetyki, opartej dotąd o paliwa kopalne w „zieloną” – wykorzystującą odnawialne źródła energii, a więc odejście od energetyki scentralizowanej w kierunku energetyki rozproszonej, w której ważnym elementem są prosumenci. Istotnym w procesie przekształceń jest nie tylko zmiana źródeł energii i zmiana systemu zarządzania energią, ale również ograniczenie jej zużycia poprzez podniesienie efektywności jej wykorzystania w gospodarce.

Przemiany polskiej energetyki muszą odbywać się w nawiązaniu do europejskich i światowych trendów w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa europejskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Rok 2021 jest też pierwszym, w którym została w pełni wdrożona dyrektywa EPBD o efektywności energetycznej budynków z 2010 r.

Wydarzenie będzie realizowane przez cały 2021 rok i będzie się składało z pięciu warsztatów oraz podsumowującej je debaty. Inspiracją do dyskusji warsztatowych i debaty będzie raport Konfederacji Lewiatan pt. „Impuls dla Polski 2021-2022” oraz raport Forum Energii pt. “Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku”.

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2020 będzie opracowanie rekomendacji dot. polityki wspierania innowacji w obszarze „energetyka” w województwie śląskim.

Wydarzenie współfinansowane w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Źródło: PNT Euro-Centrum Katowice
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś