Przejdź do treści głównej

XVIII Forum Nowej Gospodarki - Zielona Transformacja Województwa Śląskiego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2023-05-12 15:10

Już niebawem, w dniach 22 - 23 maja br. rozpoczną się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum obrady XVIII Forum Nowej Gospodarki. W tym roku odbędą się pod hasłem: Zielona Transformacja Województwa Śląskiego. Tematem wiodącym poszczególnych dni debat będą gospodarka cyrkularna i wodór jako technologia przyszłości dla regionu?

Przed nami warsztaty, debaty oksfordzkie i dyskusje eksperckie na temat gospodarowania w obiegu zamkniętym, potencjału zbudowania hubu cyrkularnego na Górnym Śląsku, trendów w OZE, w tym zielonego zwrotu w kierunku wodoru.

Spotkania Forum będą odbywały się z udziałem ekspertów, przedstawicieli biznesu, w tym reprezentantów branży energetyki i przemysłu chemicznego, nauki i administracji samorządowej. Na modelach biznesowych dla technologii recyklingu będą pracować studenci kierunków technicznych. Z kolei uczniowie katowickich liceów będą spierać się na argumenty w debatach oksfordzkich. XVIII Forum Nowej Gospodarki odbędzie się stacjonarnie, a miejscem debat będzie skoncentrowany na rozwoju technologii energooszczędnych Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Działalność człowieka bezdyskusyjnie spowodowała kryzys klimatyczny. Spalanie paliw kopalnych, konsumpcyjny styl życia czy nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych w coraz większym stopniu wpływają na klimat i temperaturę Ziemi. W ostatnich latach zmiany te postępują bardzo dynamicznie, niosąc poważne zagrożenie dla ludzi i otoczenia naturalnego.

By to zmienić i powstrzymać kryzys klimatyczny, niezbędne jest podjęcie pilnych działań. Chodzi tu zarówno o wdrożenie zmian gospodarczych, zwrot w kierunku zielonych technologii produkcji i racjonalnego wykorzystania zasobów, ale również rozwijanie nowych modeli współpracy, opartych o interdyscyplinarne podejście, wymianę wiedzy i umiejętne korzystanie z kompetencji.

Efektem wspólnych prac uczestników XVIII Forum Nowej Gospodarki i dyskusji ekspertów będą rekomendacje dla kluczowych dokumentów regionalnego rozwoju: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Podczas spotkań chcemy ocenić skutki dla przemysłu na Śląsku, wynikające ze zmian strukturalnych i technologicznych zachodzących na drodze do neutralności klimatycznej i efektywnego wykorzystania zasobów.

Spotkania XVIII Forum Nowej Gospodarki organizowane są w związku  z projektem CIRCULAR FOAM ,  dofinansowanego z programu Komisji Europejskiej Green Deal na rzecz budowania rozwiązań systemowych dla niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości. Numer umowy o udzielenie dotacji: 101036854.

 

RAMOWA AGENDA XVIII FORUM NOWEJ GOSPODARKI

 

22 maja 2023 roku
GOSPODARKA CYRKULARNA

 

10.00 Rejestracja
10.30 - 11:00 Wykład otwarcia – Dorota Pawlucka, Covestro
11.05 - 13.00 Warsztaty dla studentów – „Modelowanie biznesowe w technologiach recyklingu” (rekrutacja zakończona)
13.00 - 13.15 przerwa kawowa / networking
13:15 - 13:30 Otwarcie 18. Forum Nowej Gospodarki

13.30 - 15.00 Debata ekspercka: Jak zbudować na Śląsku Hub4Circularity?

Uczestniczą:      

Dorota Pawlucka, Covestro;  

Zuzanna Kurczek, Urząd Miasta Chorzów;

Piotr Cofałka, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych/ GOZ PAN;

Anna Sapota, TOMRA;

Rafał Żelazny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Prowadzenie: Damian Kołakowski, Metopolia GZM

15.00 - Lunch
15.30 - Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

23 MAJA 2023 ROKU
„WODÓR: TECHNOLOGIA PRZYSZ
ŁOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO?”

 

10.00 Rejestracja
10.30 - 11:00 Wykład otwarcia - Angee Fehling, Dechema
11.05 - 13.00 Debata oksfordzka – Czy wodór może odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej województwa śląskiego? (rekrutacja zakończona)
13.00 - 13.30 Przerwa kawowa / networking
13.30 - 15.00 Debata ekspercka: Wodór: technologia przyszłości województwa śląskiego?

Uczestniczą:

Marcin Korolec, b. minister środowiska;

Jarosław Zuwała, Instytut Technologii Paliw i Energii;

Bartosz Polnik, ITG KOMAG;

Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa GIG;

Karolina Mucha- Kuś, Metropolia GZM;

Krzysztof Łokaj, Neo Energy Group;

Aleksander Naumann, Hynfra P.S.A.;

Angee Fehling, DECHEMA.

Prowadzenie: Justyna Piszczatowska, green-news.pl

15:00 - Lunch /networking

15:30 - Zamknięcie XVIII Forum Nowej Gospodarki

 

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI

 

Zapisy: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wydarzenie: Facebook
Wydarzenie: LinkedIn

Źrodło: PNT Eurocentrum
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś