Przejdź do treści głównej

Opinie o zgodności z RIS 2013-2020. Konkurs 3.1. POWER


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-05-09 10:14

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 maja 2016 roku przyjął Uchwałę Nr  787/111/V/2016  w sprawie procedury opiniowania zgodności z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wniosków uczelni wyższych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER) w ramach  Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016.

 

Niniejsza procedura stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.

Konkurs w ramach działania 3.1 POWER „Nowe Programy Kształcenia" ma na celu dofinansowanie programów dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Zgodnie z pkt. II.3 Regulaminu Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 oraz kryterium dostępu nr 11 - projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z Regionalna Strategią Innowacji Województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

Zgodność z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 w rozumieniu niniejszej procedury oznacza zgodność z priorytetami i  celami strategicznymi RIS oraz o ile to możliwe, wnioskodawca winien wskazać obszar inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego.

Wzór opinii samorządu województwa jest elementem dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez NCBiR.

 
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś