Przejdź do treści głównej

Ocena ex-ante „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” (2013)


Data opracowania dokumentu: kwiecień 2013 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: IPM Sp. z o. o.

Badanie zrealizowane w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś