Przejdź do treści głównej

Ocena ex-post „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013” (2013)


Data opracowania dokumentu: sierpień 2013 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, JKW RIS

Wykonawca: Konsorcjum firm Collect Consulting S.A. oraz Invest & Consulting Group Sp. z o. o.

Badanie zrealizowane w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś