Przejdź do treści głównej

Project 40Ready (2019 - 2023)


O projekcie 40Ready/ About the project

Zadaniem partnerów projektu oraz wybranych interesariuszy będzie wdrożenie i monitorowanie opracowanego planu działania dla każdego z regionów. Regiony uczestniczące w projekcie 40Ready staną się lepiej przygotowane do udanego, trwałego i dochodowego zastosowania Przemysłu 4.0. Będą wspierały swoje MŚP w zwiększaniu konkurencyjności, przy jednoczesnym utrzymaniu i tworzeniu większej liczby lepszych miejsc pracy.

The task of the project partners and selected stakeholders will be to implement and monitor the developed action plan for each region. The regions participating in the 40Ready project will be better prepared for the successful, sustainable and profitable application of Industry 4.0. They will support their SMEs in increasing their competitiveness, while maintaining and creating more and better jobs.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś