Przejdź do treści głównej

Relacja ze spotkania online projektu InnoHEIs Interreg Europe (Katowice 13.11.2020 r.)


W spotkaniu online zorganizowanym w dniu 13.11.2020 r. uczestniczyły 43 osoby bedące przedstawicielami instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw.

W spotkaniu online zorganizowanym w dniu 13.11.2020 r. uczestniczyły 43 osoby bedące przedstawicielami instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw.  Organizatorem spotkania był Departament Rozwoju Regionalnego - Referat Regionalnej Strategii Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki badania dotyczącego poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim. Celem badania była diagnoza stanu regionalnego ekosystemu innowacji w obszarze infrastruktury badawczej i innowacyjnej oraz określenie w tym zakresie głównych barier rozwoju i wyzwań wraz z rekomendacjami do dalszych działań. Przeprowadzona analiza w obszarze infrastruktury B+I w województwie śląskim umożliwiła identyfikację wyzwań rozwojowych w tym zakresie. W ramach badania wykorzystano metody badawcze foresightowe, nawiązujące do procedur określonych w wypracowanym w województwie śląskim modelu Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Województwa Śląskiego (PPO WSL).

Główne zagadnienia będące przedmiotem spotkania to:

  • Wyniki inwentaryzacji infrastruktury B+R+I w regionie.
  • Prezentacja wyników badania dotyczącego dobrych praktyk w wykorzystaniu infrastruktury badawczej w województwie śląskim.
  • Bariery i rekomendacje dla poprawy wydajności infrastruktury badawczej.

Więcej o projekcie

W załączeniu znajdują się prezentacje ze spotkania oraz przedmiotowy dokument analityczny.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś