Przejdź do treści głównej

Śląski design/ Silesian design


Śląski Design - ŚLĄSKIE FORUM INNOWACJI 2017 (22.06.2017r.)

Śląskie Forum Innowacji 2017 było doskonałą okazją, żeby podsumować i ocenić dotychczasowe działania w ramach polityki krajowej i regionalnej oraz wymienić doświadczenia wynikające ze współpracy nauki i biznesu w odniesieniu do obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i ustaleń Komisji Europejskiej dotyczących przyszłości polityki spójności.

The Silesian Innovation Forum 2017 was an excellent opportunity to summarize and assess existing actions within national and regional policy, and to share experiences arising from science and business cooperation in reference to the current European Union financial perspective and the European Commission's findings on the future of cohesion policy.

Śląski Design - 12. Śląska Rzecz (21.06.2017r.)

21 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Śląska Rzecz. Śląska Rzecz to jedyny w Polsce regionalny konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. Nagradzane produkty, projekty graficzne oraz usługi, wdrożone w życie w 2016 roku w woj. śląskim i/lub opolskim, wyróżniają się na rynku i są doceniane przez użytkowników. Od tego roku konkurs obejmuje województwo śląskie i opolskie.

On June 21, 2017 a ceremonial gala of Silesian Thing competition took place in the Cieszyn Castle. Silesian Thing is the only Polish regional competition appreciating high quality design and functional and innovative design solutions. Award winning products, graphic designs and services, implemented in 2016 in the province. Silesian and / or Opole, stand out on the market and are appreciated by users. Since this year, the competition covers Silesian and Opolskie voivodships.

Śląski Design – INDUSTRIADA – Industrial Monuments Route (10.06.2017r.)

W dniu INDUSTRIADY zjawiło się tu łącznie 10.000 osób, a w rozruchu maszyn uczestniczyło dodatkowe 6.000. W tej chwili Szlak Zabytków Techniki tworzą 44 obiekty. Tradycyjnie już najwięcej osób przyciągnęły wydarzenia organizowane w siemianowickim Parku Tradycji. Najpierw był przemarsz pod tytułem „Świt robotników”, potem happening zatytułowany „Przegląd kotłów w fabryce Fitznera”, a na finał „Puls wieży wyciągowej” – pokaz efektów specjalnych. Nie zabrakło także koncertów.

On the INDUSTRIADA day, there were a total of 10,000 people and an additional 6,000 people participated in the start up of the machines. At the moment the Industrial Monuments Route is formed by 44 objects. Traditionally, most people have been attracted by the events organized in the Park of Tradition in Siemianowice Śląskie. First there was a walk under the title of "Dawn of Workers", then a happening entitled "Overview of boilers in Fitzner factory" and the final "Pulse of the lift tower" - a special effects show.

Śląski Design - Design Thinking Week 2017 (9-10.05.2017r.)

Dwudniowe warsztaty w ramach DESIGN THINKING WEEK 2017 odbyły się w różnych miastach w Polsce, w tym miedzy innymi w Katowicach w dniach 9 i 10 maja 2017r.

Two-day workshop within DESIGN THINKING WEEK 2017 took place in in various Polish cities and so it was in Katowice on 9th and 10th of May.

Śląski Design - 4 Design Days (16-17.02.2017r.)

II edycja wydarzenia 4 Design Days zgromadziła blisko 3,5 tys. gości biznesowych, 20 tys. zwiedzających, 170 wystawców i obejmowała 40 sesji tematycznych. Ogromne zainteresowanie II edycją pokazują, że środowisko architektów, projektantów i odbiorców ich projektów, w tym deweloperów i inwestorów, potrzebuje nowego miejsca wymiany opinii i networkingu.

The II nd edition of the Design Days event gathered nearly 3,500 business guests, 20 thousand visitors, 170 exhibitors and included 40 thematic sessions.The enormous interest of the second edition shows that the environment of architects, designers and project buyers, including developers and investors, needs new places of information exchange and networking.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś