Przejdź do treści głównej

Project InnoHEIs (2019 - 2023)


Stan wykorzystania infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim. Badanie regionalne (sierpień 2020 r.)

W ramach projektu pt. „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation ” (2019-2023) „INNO-HEIs”, Główny Instytut Górnictwa realizuje badanie ankietowe pt. „Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim - od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy”.

Relacja z warsztatów projektu InnoHEIs Interreg Europe (Katowice 9.12.2019 r.)

W dniu 9 grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyły się warsztaty dotyczące projektu InnoHEIs. Celem warsztatów było opracowanie modelu współpracy badawczej i biznesowej sektora nauki i przemysłu. Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat przyszłości regionu w kontekście założeń realizacyjnych projektu oraz omówienie jego celów strategicznych.

Support for the research infrastructure of the Silesian Voivodeship under the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for 2014-2020 (5.09.2019)

An information meeting was held in Katowice on September 5, 2019, under action 1.1 - research infrastructure of key importance for the region under the Regional Operational Program of the Śląskie Voivodship 2014-2020. The meeting was an opportunity to discuss the future of the region in the context of the "InnoHEIs" project being implemented.

Wsparcie infrastruktury badawczej województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programem Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (5.09.2019)

W dniu 5 września 2019 roku w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Działania 1.1 – kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat przyszłości regionu w kontekście realizowanego projektu „InnoHEIs”.

O projekcie InnoHEIs/ About the project

Strategicznym celem projektu InnoHEIs - jest zwiększenie wkładu instytucji naukowych oraz ich infrastruktury badawczej w regionalną efektywność innowacji, tworząc sprzyjające środowisko dla interaktywnego zaangażowania biznesu i przemysłu oraz współpracy między członkami poczwórnej helisy, zajmującymi się regionalnymi wyzwaniami społecznymi.

InnoHEIs Strategic Objective -  is to enhance the contribution of Higher Education Institutions (HEIs) and their Research and Innovation infrastructure (RII) to the regional innovation performance creating the favourable environment for interactive engagement of business and industry and collaboration among Quadruple Helix actors addressing regional societal challenges.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś